Författararkiv: Anja Castensson

Välkommen på SMVJ:s årsmöte onsdag den 20 mars!

Björn Klinge berättar om munhälsans samband med kroppen

Tid: Onsdag 20 mars kl 18

Plats: Tandläkartidningens lokal på entréplanet på Österlånggatan 43 i Gamla stan, Stockholm.

Portkod är 6903. Med den kommer man in genom porten, sen får man ringa på dörren in till redaktionen.


Björn Klinge, specialisttandläkare och professor emeritus i parodontologi vid Karolinska Institutet och Malmö universitet var i över 20 år vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen.

Munnen – en del av kroppen

Visste du till exempel att världens vanligaste icke smittsamma sjukdomar finns i munnen? Att det finns ett dubbelriktat samband mellan diabetes och tandlossningssjukdom och att tandlöshet kopplas till demens? Borsta tänderna och häng med!

Årsmöteshandlingar skickas separat vid ett senare tillfälle.Stadgar och tidigare protokoll finns på föreningens webbplats SMVJ | Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister

  • 18.00- 18.30 Vi minglar och bjuder på dricka och tilltugg
  • 18.30-19.00 Årsmöte
  • 19.15- 20.30 Munnen – en del av kroppen 

Björn Klinge, mångårig vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen berättar om sambanden mellan munhälsa och vår allmänna hälsa.

Dagordning årsmöte

1.    Mötet öppnas
2.    Fastställande av röstlängd.
3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6.    Fastställande av dagordning
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Styrelsens ekonomiska rapport
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.    Medlemsavgift
12.    Motioner
13.    Nästa års verksamhet
14.    Val av ordförande
15.    Val av övriga styrelseledamöter
16.    Val av revisorer och suppleanter
17.    Val av valberedning
18.    Årsavgift
19.    Ev. Övriga frågor
20.    Mötet avslutas

Se till att du har betalat din medlemsavgift för 2024 för att ha rösträtt på mötet.
(Medlemsavgiften är 300:-/år från och med år 2020 och betalas in till SMVJ, plusgirokonto 66 35 95-7. Skriv in namn, postadress, mobilnummer och e-postadress vid inbetalningen.)

Hälsningar från SMVJ – föreningen för medicinjournalister och vetenskapsjournalister

Kontakta oss gärna med tips och synpunkter på vad mer vi kan erbjuda medlemmarna på styrelsen@smvj.se eller facebook

Välkommen på medlemsträff 21 februari !

Klick vs vetenskap – vetenskapsjournalistik på en kvällstidning

Vetenskapsjournalisten Amina Manzoor från Expressen kommer och berättar om hur det är att arbeta med vetenskapsjournalistik på en kvällstidning. Hur skiljer sig arbetet från att jobba på en mer nischad tidning? Hur är kontakten med läsarna? Hur balanserar man redaktörers vilja till klick med seriös vetenskap?

Tid: 21 februari kl 18.
Plats: Tandläkartidningens lokal på entréplanet på Österlånggatan 43 i Gamla stan, Stockholm.

Anmälan: Begränsat antal platser, anmäl dig senast 16 februari till styrelsen@smvj.se

Tilltugg serveras – välkommen!

Svamparnas liv – under jorden och i konsten

SMVJ träff med svamptema 27 nov

SMVJ erbjuder dig som är medlem fritt inträde och en guidad visning av Nobelprismuseets aktuella utställning Fungi – svampar i konst och vetenskap. Vi får 30 minuters introduktion av curator Karl-Johan Cottman, därefter finns tid för att själv gå runt på utställningen. Mellan 16-17 föreläser sedan Anders Dahlberg, professor vid SLU, om svamparnas osynliga liv för oss. Vilka svampar finns i skog och mark, vad gör de där och varför ska vi bry oss om dem? Och hur påverkar vi människor deras liv?

  • Var? Nobelprismuseet, Börshuset, Stortorget i Gamla stan, Stockholm.
  • När? Måndagen den 27 november kl 15-17
  • Kostnad: Fri entré.
  • Anmälan: Begränsat antal platser, anmäl dig senast 23 november till styrelsen@smvj.se

Läs mer om utställningen: nobelprizemuseum.se/fungi-svampar-i-konst-och-vetenskap/

Internationella möten för vetenskapsjournalister -stipendium att söka

European Union of Science Journalists’ Associations (EUSJA) tipsar:

Lindau Nobel Laureate Meeting 25.-30.6.2023

The agenda includes current issues such as diversity in science, artificial intelligence in medicine and the impact of climate change on health will be discussed. The Next Gen Science Sessions will give Young Scientists a stage to present their own research.
Read more: https://www.lindau-nobel.org/media-journalists/

APPLY NOW!
Falling Walls Science Summit Berlin on 7-9 November 2023

— a fellowship grant
The Falling Walls Foundation calls for applications from journalists outlining their chosen topic relating to the interdisciplinary programme of the Falling Walls Science Summit 2023.

Successful applicants will be invited to join an exchange with renowned partner organisations and speakers at the Summit. Reporting can take place before, during or after the Falling Walls Science Summit (7–9 November 2023).
Up to fifteen media representatives will be selected. They will each receive a fellowship grant, which will be awarded as a lump sum and will include accommodation expenses and the Summit ticket for the whole duration of the fellowship (6-10 November 2023). Read more: https://falling-walls.com/press-releases/call-for-applications-falling-walls-science-summit-2023-journalist-fellowship/
Send your application by 1 September 2023, 23:59 CEST (read the instructions on the website). Contact person: Olena Taran, Press Officer Falling Walls Foundation, press@falling-walls.com

Heidelberg Laureate Forum (HLF), 24.-29.9.2023


The Heidelberg Laureate Forum is an annual networking conference where 200 carefully selected young researchers in mathematics and computer science have the unique chance to meet distinguished scientists in their fields for one week of interdisciplinary academic dialogue. Attending journalists will have the exclusive opportunity to interview renowned laureates from mathematics and computer science, both in press panels and one-on-one. In celebration of the 10-year anniversary of the HLF, this year’s Forum will feature a number of special guests, innovative formats and exhibitions as well as retrospectives to commemorate this milestone. Read more: https://www.heidelberg-laureate-forum.org/about-us.html