Författararkiv: Emese Gerentsér

Välkommen till diskussion med Nätverket för evidensbaserad policy den 21 jan!

Snabba kast och omvälvande beslut har vi sett i politiken under det gångna året. Nätverket för evidensbaserad policy vill att alla politiska beslut ska vara grundade på vetenskaplig kunskap. Hur ska det gå till och hur kan media agera?

Den 21 januari kommer Stella Vallgårda och Magnus Johansson från styrelsen för Nätverket för evidensbaserad policy till oss för att diskutera rationell debatt, saklig argumentation och vikten av en balanserad rapportering om forskning.

Nätverket för evidensbaserad policy grundades under våren 2015, med det primära målet att politiska beslut ska fattas på basis av tillräcklig evidens. Vid varje beslut ska politiker med hjälp av tillräcklig evidens kunna visa att de medel som föreslås är de mest effektiva för det man vill uppnå, anser nätverket. I detta spelar media en viktig roll.

Magnus Johansson är leg. psykolog, arbetar som konsult och föreläsare, bl.a. kring hur människor tolkar information och fattar beslut.

Stella Vallgårda studerar filosofi och statsvetenskap och intresserar sig för frågor som rör rationell och evidensbaserad debatt samt medias roll i hur detta uppnås.

Föreningen bjuder på förtäring.

Tid: Torsdag den 21 jan kl 18:00. Diskussionen startar kl 18:30
Lokal: Ny Tekniks redaktion, Jakobsbergsgatan 22, 9 tr

Skicka ett mejl till styrelsen@smvj.se om du vill närvara!

Varmt välkommen!

Stipendium: 200 000 kr för forskning i journalistik

För 2016 utlyser Journalistfonden stipendier för vetenskapliga studier på sammanlagt 200 000 kronor. Varje stipendium är på högst 75 000 kronor.

De utlysta stipendierna kan sökas av journalist som forskar inom områdena journalistik och medier vid universitet/högskola. Stipendierna avser enbart forskningsarbete i anslutning till doktorsavhandling eller inom fyra år efter slutförd doktorsexamen.

Läs mer och sök här.

Välkommen på kurs i databas-sökning, Karolinska Institutet

Nu kan du lära dig mer om hur du hittar den information du är ute efter, snabbare och mer exakt. SMVJ inbjuder till en halvdag om effektiv sökning i medicinska databaser!

Vi kan se fram emot tips och trix för att hitta rätt i de fritt tillgängliga PubMed, Cochrane Library och Google Scholar. Dessutom får vi lära oss mer om möjligheten att söka genom walk-in-use, alltså att genom KI:s bibliotek söka i databaser och få fram fulltext av artiklar. För utbildningen står Susanne Gustafsson och Erika Wiberg, bibliotekarier.

Tid: Måndag 19 oktober. Vi ses 8.30 för en kaffe och kursen sätter igång kl 9. Avslutas kl 12 med en gemensam lunch i KI:s lunchrestaurang Jöns Jacob för dem som vill och hinner.

Lokal: Synapsen 1, en trappa upp på universitetsbiblioteket KIB i Solna. Fråga i Infopunkten på ingångsplan om hjälp att hitta.

Det här är en kurs som föreningen köpt in för att erbjuda SMVJ-medlemmar och antalet platser är begränsat – först till kvarn!

Välkommen med din anmälan till asa.fagerstrom@swipnet.se eller 0733-762 762.

Hälsningar,
Styrelsen SMVJ

SSF delar ut 40 miljoner kronor – Välkommen att träffa Sveriges framtida forskarelit

PRESSINBJUDAN. Välkommen på press-och näringslivslunch den 9 juni då stipendiaterna till den sjätte omgången av Ingvar Carlsson Award, ICA, presenteras av Malou von Sivers och tidigare statsministern Ingvar Carlsson. Genom forskningsprogrammet beviljas tolv unga forskare 4 miljoner kronor vardera.

ICA är ett program speciellt utformat för att locka unga, lovande forskare att återvända till Sverige och etablera en självständig och nyskapande forskningsverksamhet vid ett svenskt universitet. De är samtliga på s k postdok-nivå det vill säga de har disputerat och sedan bedrivit självständig forskning vid utländska universitet. Förutom forskningsbidraget får mottagarna ett personligt stipendium på 60 000 kr. De deltar också i ett särskilt ledarskapsutvecklingsprogram.

Vid lunchen intervjuar Malou von Sivers de tolv forskarna som tar emot sina utmärkelser senare under eftermiddagen hos Stiftelsen för Strategisk Forskning i Stockholm. Här finns chansen att träffa såväl stipendiaterna som Ingvar Carlsson som delar ut utmärkelserna. Det är också ett bra tillfälle att träffa SSF:s vd professor Lars Hultman.

Stipendiaterna täcker forskningsområden som sträcker sig från livsvetenskap till fysik och teknik. Det handlar om effektivare energianvändning, där ett fokuserar på trådlösa nätverk, och ett annat på energisnåla organiska lysdioder. Här finns algoritmer och verktyg för optimering av magnetröntgen MRI-bilder och ny teknik för masspektrometrisk analys av molekyler.

Flera projekt kretsar kring hur RNA (ribonukleinsyra) påverkar kroppen och olika sjukdomsförlopp. Ytterligare ett projekt fokuserar på att bättre förstå mekanismerna för hur hudcancer utvecklas, ett annat om att identifiera genetiska riskfaktorer för neuropsykiatriska sjukdomar. Förhoppningen är forskningen ska bidra till nya läkemedel och behandlingsmetoder.

Datum: 9 juni
Tid: 12.00-13.00, enklare lunch serveras från 11.45.
Plats: Stiftelsen för Strategisk forsknings kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, hiss G, våning 7.
Anmäl dig till: info@stratresearch.se

Hjärtligt välkommen!

För mer information kontakta: Eva Regårdh, kommunikationschef, eva.regardh@stratresearch.se, 08-505 816 68

S.O.S. – Save Our Soils – seminarium i Malmö 20 maj

Jordens jordar håller på att rinna ut i havet, försuras, försumpas,
försaltas och bebyggas i en takt som gör att minst 50 procent av jordbruksmarken
kommer att bli mindre användbar för odling, eller helt enkelt försvunnit
under betong och asfalt eller blåst eller runnit bort med vind och vatten
inom några decennier. Och detta samtidigt som vi kommer att ha behov av nästan 100 procent mer mat än vi gör av med i dag (äter, slänger och förstör).

FN har utnämnt 2015 till Year of Soils. KSLA, SIANA och Region Skåne uppmärksammar detta med hjälp av några av världens mest namnkunniga forskare på området.

Se inbjudan och läs mer: Invitation-Save-our-soil

Pressmeddelande från SLU: Ny hjärtmedicin – sensation för hjärtforskningen och hjärtsjuka världen över

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En nyligen avslutad stor studie som omfattar hundar med hjärtfel visar att det går att förlänga hundens symptomfria del av livet väsentligt om den får behandling med den nya hjärtmedicinen pimobendan. En av de forskare som har lett studien är professor Jens Häggström på SLU som kommenterar resultatet.

– Det här är det största som har hänt inom den veterinärmedicinska hjärtforskningen de senaste 30 åren, ja kanske någonsin inom behandlingsområdet. Det preliminära resultat vi kan presentera nu kommer att förändra hur veterinärer faktiskt behandlar denna hjärtsjukdom världen över. Många hundar kommer få en förlängd symptomfri sjukdomsperiod och förlängd livslängd till stor glädje för hundarna, ägarna och även behandlande veterinär.

– Hundens hjärta har många likheter med människans hjärta och de nya rönen förväntas därför få genomslag även inom humanmedicinen, fortsätter Jens Häggström.

I Sverige finns det omkring 800 000 hundar. Många hundar över tio år drabbas av otäta hjärtklaffar som en konsekvens av förslitning. Med tiden kan klaffläckaget öka och hjärtat förstoras, och så småningom kan lungödem och andningsproblem utvecklas. Hunden börjar uppvisa sjukdomstecken på sitt hjärtfel först då klaffläckaget och hjärtförstoringen blivit kraftigt, men de flesta hundar har sjukdomen under lång tid (flera år)innan detta händer. Trots medicinsk behandling så avlivas eller dör hunden ofta inom ett till två år från det att den börjar uppvisa sjukdomstecken. De hundar som har ingått i studien har klaffläckage och hjärtförstoring, men har ännu inte utvecklat vätska i lungorna och sjukdomstecken, Att misstänka mer omfattande klaffläckage är enkelt, eftersom ett tydligt blåsljud alltid hörs när hjärtat undersöks med stetoskop. Att ta för vana att varje år låta hunden genomgå en enkel hälsoundersökning kan alltså ge den betydligt längre tid att leva.

Kontakt och mer information:
Professor och principle investigator Jens Häggström
Tel: 018-67 21 24, 0709-35 18 68
Epost: jens.haggstrom@slu.se