Bli medlem

SMVJ ger dig möjlighet att träffa andra medicin- och vetenskapsjournalister från Sverige och andra länder, diskutera vetenskapsjournalistik och dess förutsättningar, och ger dig också möjlighet att genom den europeiska samarbetsorganisationen EUSJA delta i internationella studiebesök.

Föreningen är öppen för dig som huvudsakligen utövar vetenskapsjournalistik inom dags- och fackpress och radio och TV. Övriga som utövar yrkesmässig vetenskapsjournalistik och stöder föreningens syften kan väljas in liksom journalistikstuderande. Sökande antas som medlem efter prövning av styrelsen. E-posta din ansökan innehållande kort berättelse om vad du arbetar med och gärna någon form av referens (publicerad artikel eller liknande) som intygar detta, till styrelsen@smvj.se.

Medlemsavgiften är 300:-/år från och med år 2020 och betalas in till SMVJ, plusgirokonto 66 35 95-7.
Skriv in namn, postadress, mobilnummer och e-postadress vid inbetalningen.