Bli medlem

SMVJ ger dig möjlighet att träffa andra medicin- och vetenskapsjournalister från Sverige och andra länder, diskutera vetenskapsjournalistik och dess förutsättningar, och ger dig möjlighet att genom den europeiska samarbetsorganisationen EUSJA delta i internationella studiebesök.

Föreningen är öppen för dig som huvudsakligen utövar vetenskapsjournalistik inom dags- och fackpress och radio och TV. Övriga som utövar yrkesmässig vetenskapsjournalistik och stöder föreningens syften kan väljas in liksom journalistikstuderande.

Sökande antas som medlem efter prövning av styrelsen. E-posta din ansökan innehållande kort berättelse om vad du arbetar med och gärna någon form av referens (publicerad artikel eller liknande) som intygar detta, till styrelsen@smvj.se.

Medlemsavgiften är 300:-/år från och med år 2020 och betalas in till SMVJ, plusgirokonto 66 35 95-7.
Skriv in namn, postadress, mobilnummer och e-postadress vid inbetalningen.

Om behandling av personuppgifter:

Behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen (GDPR).

SMVJ samlar in vissa personuppgifter när du blir medlem i föreningen. Uppgifterna används för att skapa medlemslistor, kontakta medlemmarna inför föreningens arrangemang, informera medlemmarna om föreningens verksamhet och administrera medlemskapet i enlighet med föreningens stadgar.
De uppgifter som samlas in är namn, e-post, telefonnummer och postadress.

De personuppgifter medlemmarna har givit föreningen hanteras endast av styrelsen och valberedningen. SMVJ lämnar inte ut personuppgifter till någon annan.

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som finns
lagrade hos föreningen och att få felaktiga uppgifter ändrade. Läs mer om dina rättigheter här.

SMVJ lagrar dina personuppgifter högst ett år efter att du anmält utträde ur föreningen eller avstått ifrån att förnya ditt medlemskap genom att inte betala medlemsavgiften.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse, som nås på styrelsen@smvj.se