Kategoriarkiv: Genomförda aktiviteter

Kommer Covid-19 att stärka vetenskapsjournalisterna ställning?”

Dan Larhammar föreläste vid årsmötet den 22 mars om problemet med vetenskaplig desinformation och möjligheterna att upptäcka den. Han berättade bland annat om en satsning som de europeiska vetenskapsakademierna gör för att bemöta vetenskaplig desinformation, med förslag till åtgärder som både forskare och journalister kan vidta. Vi diskuterade också om det enorma intresset för forskning kring covid-19 kan hjälpa till att stärka vetenskapsjournalisternas ställning.

Nedan följer hans presentationsbilder.

Kort om föreläsaren:

Dan Larhammar

Dan Larhammar är apotekare, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, ordförande (preses) i Kungliga Vetenskapsakademien och sedan årtionden aktiv kritiker av pseudovetenskap. Kuriosa: han blev i rapporteringen kring Nobelmiddagen 2018 också känd som gästen som en servitör spillde mat på.

Dan Larhammar (Foto: Mikael Wallerstedt)

Välkommen på medlemsmöte 28 oktober

Vi får lyssna på Kjell Asplund som berättar om sin bok Fuskarna. Mötet börjar med smörgåsar, dryck och mingel klockan 18:30. Föreläsningen börjar ungefär 19:00 och därefter finns tid för frågor.

Om boken Fuskarna

Kjell Asplund skriver detaljerat om drygt 20 forskare som på olika sätt har vilselett och bedragit forskarsamfundet.

Han skriver om många kända och mindre kända fall, allt från Paolo Macchiarini till Elizabeth Holmes. Den senare står nu åtalad i Kalifornien och riskerar upp till 20 års fängelse.

Om Kjell Asplund

Kjell Asplund är professor emeritus och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Han var medicinsk expert i utredningen av Thomas Quick och ledde den interna utredningen på Karolinska universitetssjukhuset om fallet Paolo Macchiarini.

Tid och plats

Mötet hålls 28 oktober från klockan 18:30.

Anmälan

Meddela till anna.norberg@telia.com om du vill delta och eventuella matallergier. Senast 26 oktober.

Det kommer också att vara möjligt att delta via Zoom. Meddela Anna i så fall så får du en länk till mötet.

FOJO seminarium om hat/hot/påverkan av journalister

Så ökar du ditt skydd mot påverkan

Demokratijouren på Fojo  – Hanna Andersson. Seminarium för SMVJ 7 april

Bild13

Konkreta tips för skydd – av dig och dina källor

 • Signal säker meddelandeapp (andra kan avläsas)
 • Använd VPN. Ett måste – annars kan andra ta sig in i din tfn och dator när du är på offentliga trådlösa nätverk
 • Smartphone av / ej med i känsliga möten
 • Håll dina lösenord  hemliga
 • Tänk på att appar som snapchat visar var du är.. det vill du inte röja
 • spärra  ditt personnummer så att man inte kan göra ID stöld

VPN, hur skaffa? Någon som vet??
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.706589/gratis-vpn

Organisationer som stöttar

 • demokratijouren,.se
 • FOI gjort studier
 • BOPS brottsoffer och personsäkerhet -enhet vid polisen (ger råd och skydd)

Hat och hot har ökat

Hot, trakasserier, otillåtn påverkan har ökat (utgivarna 2017), 1 av 3 journalister uppger att de hotats Jornalitsernas trygghetsundersökning 2019. Många undviker vissa ämnen och frågor för at de veta att det leder till trakasserier.

Bakom hoten:

 • Enskilda individer (som är missnöjda med publicering)
 • Organiserad brottslighet
 • Främmande makt
 • Högerextrema organisationer

Bild24

 

Arbetsgivaren ska ha en plan för att stötta journalisten 

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön (1993)

Bild43

 Du har rätt att:

 • ta del av rutiner och handlingsplan för att hantera risker
 • begära att arbetsgivaren är beredd att hantera hat och hot
 • avbryta om ett arbete bedöms farligt
 • vägra göra ett uppdrag

Du måste:

 • följa de säkerhetsinstruktioner som arbetsgivaren har tagit fram

Frilans

 • Klargör vem som ansvarar för din hälsa och säkerhet vid avtalsskrivande eller när du blir inhyrd
 • Ha en handlingsplan
 • Ha koll på dina försäkringar i företaget
 • Hitta sätt att undvika att vara ensam på vissa jobb
 • Se till att någon vet när de ska börja sakna dig

 

Bild47

 

 

Välkommen på seminarium om hot och hat den 7 april 18.30

Hanna Andersson, projektledare Medieinstitutet Fojo, föreläser om hur man kan hantera hot och hat i arbetet. Hon kommer att prata om:

 • Lägesbild kring journalisters utsatthet för påverkan som hat, hot och trakasserier under arbete i Sverige.
 • Vem /vilka som står bakom och hur de gör.
 • Hur du som anställd/frilans kan hantera situationen när krisen kommer.
 • Tips för hur du kan höja din beredskap innan du blir utsatt

Den som vill ha presentationen från mötet kan mejla Anna Norberg på vetenskap@telia.com

Välkommen till SMVJ årsmöte den 23 mars 2021!

Årsmötet hålls enbart via zoom och börjar kl. 18.30.

Det följs omkring kl. 19.00 av gästföreläsaren Henrik Brändén.

Vår tidigare medlem, Henrik Brändén, berättar då om sina erfarenheter av hur media och sociala media förmedlar information om corona.

Hans facebooksida blev under 2020 ett forum för många frågor om corona och ofta även kring immunologi. Detta ledde till att han skrev artiklar, deltog i SvD-podd och skrev en bok om immunologi och corona.

Agenda för mötet, möteshandlingar och zoomlänk har skickats ut via mejl.

Väl mött!

Styrelsen

 

Placeboeffekten – Medlemsmöte via zoom den 28 januari 2021

Docenten och forskargruppsledaren Karin Jensen föreläste om forskning kring placeboeffekten.

Karin Jensen arbetar på Karolinska Institutet i Stockholm och är specialintresserad av placeboeffekten. Hon disputerade vid Karolinska Institutet med en avhandling om vad som händer i hjärnan under smärta. Hon fick sedan anställning som forskare vid Harvard Medical School i USA mellan 2010 och 2014 där hon på allvar fördjupade sig i placeboeffekten.

Nu är hon tillbaka i Sverige och leder en forskargrupp på Karolinska Institutet och samarbetar med forskare runt om i hela världen.