Kategoriarkiv: Genomförda aktiviteter

Om resan i medicinhistorien

Den 20 april 2021 gjorde vi ett virtuellt besök på Uppsala Medicinhistoriska museum.

20210420_183623Museichefen Urban Josefsson visade runt på museet och berättade om en del föremål i museets omfattande samlingar.

Ett femtontal deltagare fick höra bland annat om andningshjälpens och förlossningstångens historia, om det gamla operationsbordet med inbyggda träskor, om apotekets giftskåp, om radiologiska instrument, och utrustning för koppning och så kallad urinskådning från 1800-talet.

För den som missade visningen finns den inspelad i två delar här:

Välkommen på seminarium om hot och hat den 7 april 18.30

Hanna Andersson, projektledare Medieinstitutet Fojo, föreläser om hur man kan hantera hot och hat i arbetet. Hon kommer att prata om:

  • Lägesbild kring journalisters utsatthet för påverkan som hat, hot och trakasserier under arbete i Sverige.
  • Vem /vilka som står bakom och hur de gör.
  • Hur du som anställd/frilans kan hantera situationen när krisen kommer.
  • Tips för hur du kan höja din beredskap innan du blir utsatt

Den som vill ha presentationen från mötet kan mejla Anna Norberg på vetenskap@telia.com

Välkommen till SMVJ årsmöte den 23 mars 2021!

Årsmötet hålls enbart via zoom och börjar kl. 18.30.

Det följs omkring kl. 19.00 av gästföreläsaren Henrik Brändén.

Vår tidigare medlem, Henrik Brändén, berättar då om sina erfarenheter av hur media och sociala media förmedlar information om corona.

Hans facebooksida blev under 2020 ett forum för många frågor om corona och ofta även kring immunologi. Detta ledde till att han skrev artiklar, deltog i SvD-podd och skrev en bok om immunologi och corona.

Agenda för mötet, möteshandlingar och zoomlänk har skickats ut via mejl.

Väl mött!

Styrelsen

 

Placeboeffekten – Medlemsmöte via zoom den 28 januari 2021

Docenten och forskargruppsledaren Karin Jensen föreläste om forskning kring placeboeffekten.

Karin Jensen arbetar på Karolinska Institutet i Stockholm och är specialintresserad av placeboeffekten. Hon disputerade vid Karolinska Institutet med en avhandling om vad som händer i hjärnan under smärta. Hon fick sedan anställning som forskare vid Harvard Medical School i USA mellan 2010 och 2014 där hon på allvar fördjupade sig i placeboeffekten.

Nu är hon tillbaka i Sverige och leder en forskargrupp på Karolinska Institutet och samarbetar med forskare runt om i hela världen.

Så utses en Nobelpristagare – medlemsmöte februari 2020

Anna Wedell__ZimmermanI slutet av februari samlades ett 20-tal medlemmar på Tandläkartidningens redaktion i Gamla stan för att lyssna till Anna Wedell, medlem i Nobelkommittén vid Karolinska Institutet. Hon berättade om det noggranna, ansvarstyngda och hemlighetsfulla arbetet med att sålla fram pristagarna till Nobelpriset i fysiologi eller medicin, världens i särklass mest prestigefyllda medicinska pris.

Hon berättade också om sin egen forskning kring ärftliga metabola sjukdomar hos barn. Ungefär ett av 1 500 barn föds med sådana sjukdomar, som ofta är behandlingsbara om diagnosen ställs tidigt och behandlingen påbörjas tillräckligt snabbt. Utan behandling leder många av sjukdomarna till tidig död eller svåra skador, exempelvis på hjärnan.

Genom sitt arbete har Anna Wedell byggt upp ett system för att föra in så kallad helgenomsekvensering i sjukvården, för att så tidigt och snabbt som möjligt kunna diagnostisera sällsynta ärftliga sjukdomar. Detta görs inom en tvärvetenskaplig miljö som kombinerar laboratoriemedicin, klinisk medicin, storskalig genomik och basal experimentell forskning.

Hennes forskargrupp har också upptäckt nya sjukdomar och sjukdomsmekanismer som förklarar den molekylära grunden för flera metabola sjukdomar.

Vid mötet konstaterade Anna Wedell att klinisk helgenomsekvensering kan leda till dramatisk patientnytta och möjligheter till bland annat tidig behandling för att förhindra svåra handikapp, kliniska uppföljningsstudier, utredning av basala sjukdomsmekanismer samt utveckling av biomarkörer och behandlingar. Kunskapen kan också ha relevans för vanligare sjukdomstillstånd.

 

 

I hälsans tecken bland alptopparna

GasteinI början av oktober hölls det årliga European Health Forum Gastein i den lilla österrikiska byn Bad Gastein. Här samlades hälsoministrar, EU-byråkrater, forskare, läkare, läkemedelsindustrirepresentanter och journalister för tre dagars debatter, föredrag och gruppdiskussioner om hur de europeiska hälsoproblemen kan lösas.

Årets tema var det något svårtydda ” A healthy dose of disruption” som kanske kunde uttolkas som nya sätt att sluta med uttjänta modeller och hitta friska lösningar på hälsoproblemen.

Gastein3De europeiska hälso- och sjukvårdssystemen har en hel del utmaningar, som ojämlikheten i tillgång till vård och kostnader för nya behandlingar. Bland seminarieämnena fanns europeiska förslag på hur man ska komma tillrätta med fetman, med cannabisen och med cancern. Problemen med för lite sjukvårdspersonal, vaccinskepsis, och läkemedelstillgång fanns också på programmet. EUs avgående hälsokommissionär, den engagerade Vytenis Andriukaitis höll en välbesökt presskonferens.

Journalistisk nytta?

Konferenser av det här slaget är ju ganska ovanliga – det verkar som om det är en mötesplats där politiker, EU-folk och industri träffas lite informellt. Men också ett diskussionsforum där kvalificerade forskare kan lägga fram nya rön, jämsides med frivilligorganisationers och eldsjälars krav och lösningar.

Gastein4Med den ganska brokiga skaran deltagare från olika håll i Europa finns chans till en hel del oväntade och givande möten, och även om man kanske inte kommer hem med färdiga reportage i datorn, så är det berikande också för journalister. Det finns många uppslag och ämnen som kan intressera en svensk publik, och europeisk hälsopolitik är ju inte direkt överbevakat i svenska medier. Dagliga presskonferenser gav utrymme för frågor som inte ställts tidigare liksom för den som ville ha enskilda intervjuer. Tröttnade man på programmet kunde man ta kortare turer upp i bergen med linbana eller minibuss, eller en simtur i den utmärkta badanläggningen med flera pooler både ute och inne.

Gastein2Mötet hålls varje höst och eftersom SMVJ är medlem i EUSJA kan man ansöka om en av de platser som organisationen har tillgång till där konferensavgift, måltider och hotell är betalt. Resan får man stå för själv.

Anna Larsson, EUSJA-representant för SMVJ