Kontakt

SMVJ styrelse 2021
……………………………………………….
Anna Norberg /vetenskap@telia.com – ordförande
Tom Engström /tom.engstrom@telia.com – kassör, hemsida
Anja Castensson /anja@sciwrite.se – vice ordförande
Natalie von der Lehr /natalie@vonderlehr.com
Sara Nilsson/info@saranilssonjournalist.se
Catarina Berggrén /cattis.berggren@gmail.com
Åke Spross /ake.spross@gmail.com
Rainer Saxén /saxenrainer@gmail.com

SMVJ finns också på Facebook och LinkedIn.