Styrelsen

SMVJ:s styrelse 2022

Tom Engström – kassör och ledamot SMVJ
Tidigare vetenskapsjournalist på Sveriges radios ekoredaktion och redaktionen för Vetenskap och forskning med inriktning på energifrågor, datateknik och medicinsk teknik. Var med och skapade Vetandets värld i radions P1.
Ledde under några år kurser på FOJO i populärvetenskap och har, på uppdrag av Forskningsrådsnämnden, utrett frågan om stöd åt forskare som vill arbeta med populärvetenskap.
Har även skrivit böcker om energifrågor och datorer i samhället och arbetar sedan 80-talet med kabelburen lokal TV i Uppsala.


Sara Nilssonledamot SMVJ
Frilansande vetenskapsjournalist.
Tidigare redaktör på tidningsbyrån A4, med ansvar för tidningarna Reumatikervärlden och Svensk Farmaci, och reporter på Kemivärlden Biotech.
Civilingenjör inom molekylär bioteknik med påbyggnadsutbildning i journalistik från Stockholms universitet.


Anja Castenssonordförande SMVJ
Frilansande vetenskapsjournalist och kommunikatör som doktorerat i genetik. Skriver mest om medicin, men ibland även om tecknade serier. Tycker även om att förbättra webbplatser.
Skriver nu för Tandläkartidningen, Tidningen Curie, Förskolläraren och Hörselskadades riksförbund.

Anja Castensson

Catarina Berggrén ledamot SMVJ
Är frilansande journalist sedan 1983 och har jobbat med radio och skrivit, framför allt om äldrefrågor.  Ett forum, där jag publicerade mig i under många år, var Senioren i P1. Innan medicin- och vetenskapsjournalisternas föreningar slogs samman till SMVJ, var jag styrelsemedlem i Sällskapet Svenska Medicinjournalister (SSM) och var även redaktör för den 30-åriga föreningens antologi ”Hela Sverige – läkande läsning från svenska medicinjournalister” (utgiven på Krilon förlag 2010).
Utöver äldre människors medicinska och sociala frågor har jag bland annat lett Filmprojektet med åtta medarbetare som gjorde filmrecensioner för P4 under två decennier.


Åke Spross  ledamot SMVJ
Under närmare 40 år medicin- och forskningsreporter på Upsala Nya Tidning .
Gick i pension 2019, men har fortsatt att skriva en del om forskning och medicinhistoria på frilansbasis.
Kan inte tänka mig något bättre, frånsett lönerna, intressantare, roligare eller viktigare jobb för en journalist än (den dessvärre utrotningshotade) vetenskapsreporterns.


Rainer Saxén ledamot SMVJ
Tidigare vetenskapsjournalist och redaktör på Kemivärlden Biotech/Kemisk Tidskrift, Process Nordic och Pulp & Paper Research Journal.
Biokemist med specialisering inom livsmedelskemi.


Cecilia Odlind ledamot SMVJ
Chefredaktör för Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap och en av programledarna för universitetets populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna. Hon är biomedicinare och har disputerat inom njurfysiologi vid Uppsala universitet. Därefter läste hon en ettårig journalistikutbildning vid samma universitet.
SMVJ-kontakt för EUSJA – European Union of Science Journalists’ Associations