Verksamhet

SMVJ ska ge medlemmarna möjlighet att dels ta del av varandras erfarenheter, kunskap och kompetens, dels skapa tillfällen för medlemmarna att mötas och diskutera medicin- och vetenskapsjournalistik med många andra grupper i samhället.

Alla medlemmar deltar utan kostnad i möten av det här slaget och sammankomsterna innebär ofta uppslag till artiklar samtidigt som deltagarna får en möjlighet att köpa litteratur eller annat material i ämnet till kraftigt reducerat pris.

För arrangemang som är under planering; se Nyheter. För information om tidigare arrangemang, se Genomförda aktiviteter.