AI-tips för journalister från Henning Eklund, SvD

Henning Eklund pratade 25 april för SMVJ:s medlemmar om hur generativ AI, främst Chat GPT, kan användas som ett hjälpmedel för att skriva bättre. Hur det kan fungera som bollplank, ge återkoppling och omvärldskoll. Men också om begränsningarna och problemen. AI används redan nu på Svenska Dagbladet.

Gartners hype cycle
Henning Eklund om vår syn på AI

Smakprov ur föreläsningen

Håll koll på tekniken

AI verktyg

Filmtips

Hur AI fungerar ”under huven” Spotifys teknikchef

Filosofiska perspektiv kring AI: AI kan gå om oss i intelligens- Nick Boström

AI kan bli smartare än smartaste människan – föreläsning av Nick Boström

Henning Eklund: Techreporter på SvD Näringsliv, vilket innebär att han förutom att skriva artiklar för tidningen, också jobbar med nyhetsbrevet och podden SvD Tech brief. Han är också del av SvD:s AI-grupp, som arbetar med att ta fram verktyg för redaktionen.
”Vi tror, liksom många andra inom Schibsted, att AI-verktyg har stor potential och därför är värda att utforska. Vi är restriktiva kring vissa saker som kan vara extra problematiska

SvDs AI-policy togs fram sommaren 2023.
https://www.svd.se/a/APBxW5/svenska-dagbladets-ai-policy/

Bilden är AI-genererad i Firefly

Lyckat EUSJA-möte i Finland

EUSJA – paraplyorganisation för europeiska föreningar för vetenskapsjournalister hade årsmöte i mars 2024, det första efter pandemin. Rainer Saxén och Kaianders Sempler från SMVJ deltog.

Av Rainer Saxén

Besökare från nio europeiska länder deltag i årets EUSJA-möte och studiebesök som hölls i Helsingfors i mars. Under det två dagar långa studiebesöket inkluderade besök på Aalto universitet, Helsingfors universitet och Yle, det finska statliga public servicebolaget. Träffarna organiserades av FASEJ, finska vetenskapsjournalisternas organisation.

Aalto universitetet: minsta satelliterna och största vågbassängen i världen

Det första besöket gick till Aalto universitetet i Otnäs strax utanför Helsingfors. Där fick vi se världens största is-och vågbassäng. I den kan man testa vågors inverkan på sjöfarten och försöka förstå förändringar i klimatet i det arktiska istäcket. Inne i isbassängen var det kallare än utomhus cirka -10 grader Celsius.

På Aalto universitetet var vi också på ett labb där man testade mikrosatelliter, stora som en mjölkkartong. Forskarna vid institutionen har redan byggt och skickat iväg två satelliter upp i rymden.

Statlig forskning på kvantumdatorer

Efter Aalto universitetet gick vi till VTTs (statens tekniska forskningscentral) forskningscenter som har byggt Finlands första kvantumdatorer. Professor Tauno Väha-Heikkilä redogjorde för framtida tillämpningar där de bland annat kan användas vid landning av rymdfarkoster.

Dagen därpå inleddes med ett besök på yle, det statliga finska public service bolaget. Ville Alijoki berättade om yles satsningar på vetenskapsjournalistik.

Träd som suger åt sig växthusgaser

På Helsingfors universitet redogjorde professor Yrjö Helariutta om vikten av att studera de biologiska processerna under utvecklingen av träets vävnader. Det finns stora skillnader mellan olika trädsorter hur mycket koldioxid de kan absorbera ur luften.

På universitetets mikrobiologiska avdelning fick vi lära oss om bakteriofager, dvs virus som ”äter” bakterier. Bakteriofager utnyttjas bland annat för att skydda växterna från bakteriesjukdomar. Bakteriofager kan också användas för att behandla infektioner hos människan när antibiotika inte längre är effektiva på grund av antibiotikaresistens.

De flesta deltagarna var mycket entusiastiska över det fina mottagandet de fick i Finland och hoppas på en fortsättning nästa år i ett annat EUSJA-land.

 Lyckat årsmöte på munhälsans dag


Årsmötet 2024 skedde den 20:e mars vilket råkade vara munhälsans dag. Det passade därför bra att Björn Klinge, mångårig eminens på Tandläkartidningen pratade om sambandet mellan friskt tandkött och resten av kroppen i Tandläkartidningens lokaler. Ämnet var uppskattat och Björn underhöll med många intressanta anekdoter. Paj, vin och sallad gjorde det hela till en trevlig kväll.

Själva årsmötet blev lyckat – många ville vara engagerade i SMVJ. Ingrid Helander och Rickard Jakbo, gick in som nya styrelsemedlemmar. Lois Steen gick in som revisor suppleant och Anna Norberg gick in som extra medlem i valberedningen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Cecilia Odlind valdes till ny ordförande. Anja Castensson omvaldes till styrelsen på två år, avgår om ordförande. Rainer Saxen och Catarina Berglund är valda på två år och har ett år kvar.  Tom Englund omvaldes på ett år. Sara Nilsson avtackades för sitt arbete i föreningen, tio år i styrelsen.

Pdf: Årsmötesprotokoll-2024

Lunchzoom: AI för journalister med Henning Eklund, SvD:s techreporter

En chans för dig som SMVJ-medlem att få tips på hur AI kan hjälpa dig i jobbet. Henning Eklund kommer prata om hur generativ AI, främst Chat GPT, kan användas som ett hjälpmedel för att skriva bättre. Hur det kan fungera som bollplank, ge återkoppling samt omvärldskoll. Men också om begränsningarna och problemen. AI används redan nu på Svenska Dagbladet.

Bilden är AI-genererad i Firefly
  • Plats: Via zoom. Länk fås per mail till anmälda
  • Datum: 25 april
  • Tid: kl. 12

Program: 12- ca 12.30 (föredrag) 12.30-12.45: Tid för frågor och diskussion

Anmälan till styrelsen@smvj.se senast 23 april. Skicka gärna med frågor!

Henning Eklund
https://www.svd.se/av/henning-eklund

Techreporter på SvD Näringsliv, vilket innebär att han förutom att skriva artiklar för tidningen, också jobbar med nyhetsbrevet och podden SvD Tech brief. Han är också del av SvD:s AI-grupp, som arbetar med att ta fram verktyg för redaktionen.
”Vi tror, liksom många andra inom Schibsted, att AI-verktyg har stor potential och därför är värda att utforska. Vi är restriktiva kring vissa saker som kan vara extra problematiska”

SvDs AI-policy togs fram sommaren 2023.
https://www.svd.se/a/APBxW5/svenska-dagbladets-ai-policy/

Lästips: AI-artikel av Henning Eklund (bakom betalvägg): https://www.svd.se/a/nQOp5d/guide-ai-apparna-som-hjalper-dig-att-skriva-och-rita-nagra-varningar

Måndag 8 april: Psykedeliska droger – hype eller möjlighet?

Hjärnan, Drogen och Medvetandet 

Även icke-medlemmar välkomna. Enda kravet är att du är journalist med intresse för vetenskap och medicin.

Psykiatern och forskaren Predrag Petrovic berättar om aktuell svensk och internationell forskning på psykedeliska droger. Länge var det i praktiken förbjudet att forska på LSD och andra psykedeliska droger, men idag studeras de med hopp om behandling av depression och posttraumatisk stress. Intresset från media och många privatpersoner är stort. Hur rapporterar man om detta på ett nyanserat sätt utan att skapa alltför stora förhoppningar?

Tid: 8 april kl 18.

Plats: Föreläsningssal 507 i Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet i Solna. Entrén är låst och endast föranmälda personer släpps in. Kom i tid, dörren kommer låsas sen.

Anmälan: Anmäl dig senast 7 april till styrelsen@smvj.se ! (framskjuten deadline)
Tilltugg serveras – välkommen!

Välkommen på SMVJ:s årsmöte onsdag den 20 mars!

Björn Klinge berättar om munhälsans samband med kroppen

Tid: Onsdag 20 mars kl 18

Plats: Tandläkartidningens lokal på entréplanet på Österlånggatan 43 i Gamla stan, Stockholm.

Anmäl dig om du ska komma senast 18 mars. På facebook eventet – eller till styrelsen@smvj.se

Portkod är 6903. Med den kommer man in genom porten, sen får man ringa på dörren in till redaktionen.


Björn Klinge, specialisttandläkare och professor emeritus i parodontologi vid Karolinska Institutet och Malmö universitet var i över 20 år vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen.

Munnen – en del av kroppen

Visste du till exempel att världens vanligaste icke smittsamma sjukdomar finns i munnen? Att det finns ett dubbelriktat samband mellan diabetes och tandlossningssjukdom och att tandlöshet kopplas till demens? Borsta tänderna och häng med!

Årsmöteshandlingar skickas separat vid ett senare tillfälle.Stadgar och tidigare protokoll finns på föreningens webbplats SMVJ | Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister

  • 18.00- 18.30 Vi minglar och bjuder på dricka och tilltugg
  • 18.30-19.00 Årsmöte
  • 19.15- 20.30 Munnen – en del av kroppen 

Björn Klinge, mångårig vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen berättar om sambanden mellan munhälsa och vår allmänna hälsa.

Dagordning årsmöte

1.    Mötet öppnas
2.    Fastställande av röstlängd.
3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6.    Fastställande av dagordning
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Styrelsens ekonomiska rapport
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.    Medlemsavgift
12.    Motioner
13.    Nästa års verksamhet
14.    Val av ordförande
15.    Val av övriga styrelseledamöter
16.    Val av revisorer och suppleanter
17.    Val av valberedning
18.    Årsavgift
19.    Ev. Övriga frågor
20.    Mötet avslutas

Se till att du har betalat din medlemsavgift för 2024 för att ha rösträtt på mötet.
(Medlemsavgiften är 300:-/år från och med år 2020 och betalas in till SMVJ, plusgirokonto 66 35 95-7. Skriv in namn, postadress, mobilnummer och e-postadress vid inbetalningen.)

Hälsningar från SMVJ – föreningen för medicinjournalister och vetenskapsjournalister

Kontakta oss gärna med tips och synpunkter på vad mer vi kan erbjuda medlemmarna på styrelsen@smvj.se eller facebook