Kategoriarkiv: Genomförda aktiviteter

 Lyckat årsmöte på munhälsans dag


Årsmötet 2024 skedde den 20:e mars vilket råkade vara munhälsans dag. Det passade därför bra att Björn Klinge, mångårig eminens på Tandläkartidningen pratade om sambandet mellan friskt tandkött och resten av kroppen i Tandläkartidningens lokaler. Ämnet var uppskattat och Björn underhöll med många intressanta anekdoter. Paj, vin och sallad gjorde det hela till en trevlig kväll.

Själva årsmötet blev lyckat – många ville vara engagerade i SMVJ. Ingrid Helander och Rickard Jakbo, gick in som nya styrelsemedlemmar. Lois Steen gick in som revisor suppleant och Anna Norberg gick in som extra medlem i valberedningen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Cecilia Odlind valdes till ny ordförande. Anja Castensson omvaldes till styrelsen på två år, avgår om ordförande. Rainer Saxen och Catarina Berglund är valda på två år och har ett år kvar.  Tom Englund omvaldes på ett år. Sara Nilsson avtackades för sitt arbete i föreningen, tio år i styrelsen.

Pdf: Årsmötesprotokoll-2024

Lyckat EUSJA-möte i Finland

EUSJA – paraplyorganisation för europeiska föreningar för vetenskapsjournalister hade årsmöte i mars 2024, det första efter pandemin. Rainer Saxén från SMVJ deltog.

Av Rainer Saxén:

Besökare från nio europeiska länder deltag i årets EUSJA-möte och studiebesök som hölls i Helsingfors i mars. Under det två dagar långa studiebesöket inkluderade besök på Aalto universitet, Helsingfors universitet och Yle, det finska statliga public servicebolaget. Träffarna organiserades av FASEJ, finska vetenskapsjournalisternas organisation.

Aalto universitetet: minsta satelliterna och största vågbassängen i världen

Det första besöket gick till Aalto universitetet i Otnäs strax utanför Helsingfors. Där fick vi se världens största is-och vågbassäng. I den kan man testa vågors inverkan på sjöfarten och försöka förstå förändringar i klimatet i det arktiska istäcket. Inne i isbassängen var det kallare än utomhus cirka -10 grader Celsius.

På Aalto universitetet var vi också på ett labb där man testade mikrosatelliter, stora som en mjölkkartong. Forskarna vid institutionen har redan byggt och skickat iväg två satelliter upp i rymden.

Statlig forskning på kvantumdatorer

Efter Aalto universitetet gick vi till VTTs (statens tekniska forskningscentral) forskningscenter som har byggt Finlands första kvantumdatorer. Professor Tauno Väha-Heikkilä redogjorde för framtida tillämpningar där de bland annat kan användas vid landning av rymdfarkoster.

Dagen därpå inleddes med ett besök på yle, det statliga finska public service bolaget. Ville Alijoki berättade om yles satsningar på vetenskapsjournalistik.

Träd som suger åt sig växthusgaser

På Helsingfors universitet redogjorde professor Yrjö Helariutta om vikten av att studera de biologiska processerna under utvecklingen av träets vävnader. Det finns stora skillnader mellan olika trädsorter hur mycket koldioxid de kan absorbera ur luften.

På universitetets mikrobiologiska avdelning fick vi lära oss om bakteriofager, dvs virus som ”äter” bakterier. Bakteriofager utnyttjas bland annat för att skydda växterna från bakteriesjukdomar. Bakteriofager kan också användas för att behandla infektioner hos människan när antibiotika inte längre är effektiva på grund av antibiotikaresistens.

De flesta deltagarna var mycket entusiastiska över det fina mottagandet de fick i Finland och hoppas på en fortsättning nästa år i ett annat EUSJA-land.

Måndag 8 april: Psykedeliska droger – hype eller möjlighet?

Hjärnan, Drogen och Medvetandet 

Även icke-medlemmar välkomna. Enda kravet är att du är journalist med intresse för vetenskap och medicin.

Psykiatern och forskaren Predrag Petrovic berättar om aktuell svensk och internationell forskning på psykedeliska droger. Länge var det i praktiken förbjudet att forska på LSD och andra psykedeliska droger, men idag studeras de med hopp om behandling av depression och posttraumatisk stress. Intresset från media och många privatpersoner är stort. Hur rapporterar man om detta på ett nyanserat sätt utan att skapa alltför stora förhoppningar?

Tid: 8 april kl 18.

Plats: Föreläsningssal 507 i Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet i Solna. Entrén är låst och endast föranmälda personer släpps in. Kom i tid, dörren kommer låsas sen.

Anmälan: Anmäl dig senast 7 april till styrelsen@smvj.se ! (framskjuten deadline)
Tilltugg serveras – välkommen!

Klick vs vetenskap – vetenskapsjournalistik på en kvällstidning

Vetenskapsjournalisten Amina Manzoor från Expressen kommer och berättar om hur det är att arbeta med vetenskapsjournalistik på en kvällstidning. Hur skiljer sig arbetet från att jobba på en mer nischad tidning? Hur är kontakten med läsarna? Hur balanserar man redaktörers vilja till klick med seriös vetenskap?

Tid: 21 februari kl 18.
Plats: Tandläkartidningens lokal på entréplanet på Österlånggatan 43 i Gamla stan, Stockholm.

Anmälan: Begränsat antal platser, anmäl dig senast 16 februari till styrelsen@smvj.se

Tilltugg serveras – välkommen!

Svamparnas liv – under jorden och i konsten

SMVJ träff med svamptema 27 nov

SMVJ erbjuder dig som är medlem fritt inträde och en guidad visning av Nobelprismuseets aktuella utställning Fungi – svampar i konst och vetenskap. Vi får 30 minuters introduktion av curator Karl-Johan Cottman, därefter finns tid för att själv gå runt på utställningen. Mellan 16-17 föreläser sedan Anders Dahlberg, professor vid SLU, om svamparnas osynliga liv för oss. Vilka svampar finns i skog och mark, vad gör de där och varför ska vi bry oss om dem? Och hur påverkar vi människor deras liv?

  • Var? Nobelprismuseet, Börshuset, Stortorget i Gamla stan, Stockholm.
  • När? Måndagen den 27 november kl 15-17
  • Kostnad: Fri entré.
  • Anmälan: Begränsat antal platser, anmäl dig senast 23 november till styrelsen@smvj.se

Läs mer om utställningen: nobelprizemuseum.se/fungi-svampar-i-konst-och-vetenskap/

Välkommen till ett besök i Linnéträdgården i Uppsala

Torsdag 8 juni anordnar SMVJ en guidad visning av Linnéträdgården, Sveriges äldsta botaniska trädgård. Vi besöker också Linnémuseet i den gamla professorsbostaden där Sveriges mest berömde vetenskapsperson bodde med sin familj, höll föreläsningar och skrev flera av sina böcker.

Olof Rudbeck den äldre lät anlägga trädgården redan på 1650-talet. Dagens version av trädgården är dock (nästan) en kopia av den plan som Carl von Linné utarbetade nästan 100 år senare. I Linnéträdgården finns över tusen växtarter, arrangerade efter hans sexualsystem.

Bortsett från att det i dag, till skillnad från under Linnés tid, inte finns några apor, påfåglar och papegojor i Linneträdgården är miljön där i stort sett densamma som för snart 300 år sedan.

SMVJ bjuder på kostnaden för visningen, entréavgiften betalar ni själva. Den är 60 kronor för pensionärer, 80 kronor för övriga vuxna och 0 för medföljande barn eller barnbarn. Skicka er anmälan till besöket senast 28 maj till tom.engstrom@telia.com .

Vi möts innanför huvudingången till Linnéträdgården på Svartbäcksgatan 27 i god tid före själva visningen, som startar klockan 17. Efter besöket finns möjlighet att fika eller äta något lättare på till exempel något av de båda Linnécaféerna tvärs över gatan.

Linnéträdgården är belägen på promenadavstånd ungefär en kilometer från Centralstationen i Uppsala. Följ Kungsgatan norrut fram till Linnégatan, sedan till vänster längs Linnégatan fram till Svartbäcksgatan och sedan höger fram till ingången till Linnéträdgården.  

Välkommen!