Lyckat EUSJA-möte i Finland

EUSJA – paraplyorganisation för europeiska föreningar för vetenskapsjournalister hade årsmöte i mars 2024, det första efter pandemin. Rainer Saxén och Kaianders Sempler från SMVJ deltog.

Av Rainer Saxén

Besökare från nio europeiska länder deltag i årets EUSJA-möte och studiebesök som hölls i Helsingfors i mars. Under det två dagar långa studiebesöket inkluderade besök på Aalto universitet, Helsingfors universitet och Yle, det finska statliga public servicebolaget. Träffarna organiserades av FASEJ, finska vetenskapsjournalisternas organisation.

Aalto universitetet: minsta satelliterna och största vågbassängen i världen

Det första besöket gick till Aalto universitetet i Otnäs strax utanför Helsingfors. Där fick vi se världens största is-och vågbassäng. I den kan man testa vågors inverkan på sjöfarten och försöka förstå förändringar i klimatet i det arktiska istäcket. Inne i isbassängen var det kallare än utomhus cirka -10 grader Celsius.

På Aalto universitetet var vi också på ett labb där man testade mikrosatelliter, stora som en mjölkkartong. Forskarna vid institutionen har redan byggt och skickat iväg två satelliter upp i rymden.

Statlig forskning på kvantumdatorer

Efter Aalto universitetet gick vi till VTTs (statens tekniska forskningscentral) forskningscenter som har byggt Finlands första kvantumdatorer. Professor Tauno Väha-Heikkilä redogjorde för framtida tillämpningar där de bland annat kan användas vid landning av rymdfarkoster.

Dagen därpå inleddes med ett besök på yle, det statliga finska public service bolaget. Ville Alijoki berättade om yles satsningar på vetenskapsjournalistik.

Träd som suger åt sig växthusgaser

På Helsingfors universitet redogjorde professor Yrjö Helariutta om vikten av att studera de biologiska processerna under utvecklingen av träets vävnader. Det finns stora skillnader mellan olika trädsorter hur mycket koldioxid de kan absorbera ur luften.

På universitetets mikrobiologiska avdelning fick vi lära oss om bakteriofager, dvs virus som ”äter” bakterier. Bakteriofager utnyttjas bland annat för att skydda växterna från bakteriesjukdomar. Bakteriofager kan också användas för att behandla infektioner hos människan när antibiotika inte längre är effektiva på grund av antibiotikaresistens.

De flesta deltagarna var mycket entusiastiska över det fina mottagandet de fick i Finland och hoppas på en fortsättning nästa år i ett annat EUSJA-land.