Bli medlem

För dig som utövar medicin- och vetenskapsjournalistik. Journaliststuderande också välkomna.

Föreningens syfte är att

  • främja en allsidig, saklig och kritiskt granskande medicin- och vetenskapsjournalistik
  • främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
  • föra en kontinuerlig yrkesetisk diskussion

Så blir du medlem

  • E-posta om vad du arbetar med och var till styrelsen@smvj.se.
  • Styrelsen läser och återkommer med svar. Vänta med att betala tills svar.
  • Medlemsavgiften är 300 kr per år och betalas in till SMVJ, plusgirokonto 66 35 95-7
  • Skriv in namn, postadress, mobilnummer och e-postadress vid inbetalningen

Fördelar om du är med

  • Möjlighet att träffa andra medicin- och vetenskapsjournalister
  • Information om stipendier och konferenser. SMVJ är medlem i EUSJA, European Union of Science Journalists
  • Medlemsträffar med tema vetenskap och vetenskapsjournalistik

Tidigare medlemsträffar har bland annat handlat om att podda om vetenskap, kvällstidningsjournalistik och forskning om vetenskapskommunikation. Träffarna sker oftast i Stockholm och ibland online.

Om behandling av personuppgifter:

Behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen (GDPR).

SMVJ samlar in vissa personuppgifter när du blir medlem i föreningen. Uppgifterna används för att skapa medlemslistor, kontakta medlemmarna inför föreningens arrangemang, informera medlemmarna om föreningens verksamhet och administrera medlemskapet i enlighet med föreningens stadgar.
De uppgifter som samlas in är namn, e-post, telefonnummer och postadress.

De personuppgifter medlemmarna har givit föreningen hanteras endast av styrelsen och valberedningen. SMVJ lämnar inte ut personuppgifter till någon annan.

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som finns
lagrade hos föreningen och att få felaktiga uppgifter ändrade. Läs mer om dina rättigheter här.

SMVJ lagrar dina personuppgifter högst ett år efter att du anmält utträde ur föreningen eller avstått ifrån att förnya ditt medlemskap genom att inte betala medlemsavgiften.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse, som nås på styrelsen@smvj.se