Lunchzoom: AI för journalister med Henning Eklund, SvD:s techreporter

En chans för dig som SMVJ-medlem att få tips på hur AI kan hjälpa dig i jobbet. Henning Eklund kommer prata om hur generativ AI, främst Chat GPT, kan användas som ett hjälpmedel för att skriva bättre. Hur det kan fungera som bollplank, ge återkoppling samt omvärldskoll. Men också om begränsningarna och problemen. AI används redan nu på Svenska Dagbladet.

Bilden är AI-genererad i Firefly
  • Plats: Via zoom. Länk fås per mail till anmälda
  • Datum: 25 april
  • Tid: kl. 12

Program: 12- ca 12.30 (föredrag) 12.30-12.45: Tid för frågor och diskussion

Anmälan till styrelsen@smvj.se senast 23 april. Skicka gärna med frågor!

Henning Eklund
https://www.svd.se/av/henning-eklund

Techreporter på SvD Näringsliv, vilket innebär att han förutom att skriva artiklar för tidningen, också jobbar med nyhetsbrevet och podden SvD Tech brief. Han är också del av SvD:s AI-grupp, som arbetar med att ta fram verktyg för redaktionen.
”Vi tror, liksom många andra inom Schibsted, att AI-verktyg har stor potential och därför är värda att utforska. Vi är restriktiva kring vissa saker som kan vara extra problematiska”

SvDs AI-policy togs fram sommaren 2023.
https://www.svd.se/a/APBxW5/svenska-dagbladets-ai-policy/

Lästips: AI-artikel av Henning Eklund (bakom betalvägg): https://www.svd.se/a/nQOp5d/guide-ai-apparna-som-hjalper-dig-att-skriva-och-rita-nagra-varningar