Kategoriarkiv: Nyheter

 Lyckat årsmöte på munhälsans dag


Årsmötet 2024 skedde den 20:e mars vilket råkade vara munhälsans dag. Det passade därför bra att Björn Klinge, mångårig eminens på Tandläkartidningen pratade om sambandet mellan friskt tandkött och resten av kroppen i Tandläkartidningens lokaler. Ämnet var uppskattat och Björn underhöll med många intressanta anekdoter. Paj, vin och sallad gjorde det hela till en trevlig kväll.

Själva årsmötet blev lyckat – många ville vara engagerade i SMVJ. Ingrid Helander och Rickard Jakbo, gick in som nya styrelsemedlemmar. Lois Steen gick in som revisor suppleant och Anna Norberg gick in som extra medlem i valberedningen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Cecilia Odlind valdes till ny ordförande. Anja Castensson omvaldes till styrelsen på två år, avgår om ordförande. Rainer Saxen och Catarina Berglund är valda på två år och har ett år kvar.  Tom Englund omvaldes på ett år. Sara Nilsson avtackades för sitt arbete i föreningen, tio år i styrelsen.

Pdf: Årsmötesprotokoll-2024

Välkommen på SMVJ:s årsmöte onsdag den 20 mars!

Björn Klinge berättar om munhälsans samband med kroppen

Tid: Onsdag 20 mars kl 18

Plats: Tandläkartidningens lokal på entréplanet på Österlånggatan 43 i Gamla stan, Stockholm.

Anmäl dig om du ska komma senast 18 mars. På facebook eventet – eller till styrelsen@smvj.se

Portkod är 6903. Med den kommer man in genom porten, sen får man ringa på dörren in till redaktionen.


Björn Klinge, specialisttandläkare och professor emeritus i parodontologi vid Karolinska Institutet och Malmö universitet var i över 20 år vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen.

Munnen – en del av kroppen

Visste du till exempel att världens vanligaste icke smittsamma sjukdomar finns i munnen? Att det finns ett dubbelriktat samband mellan diabetes och tandlossningssjukdom och att tandlöshet kopplas till demens? Borsta tänderna och häng med!

Årsmöteshandlingar skickas separat vid ett senare tillfälle.Stadgar och tidigare protokoll finns på föreningens webbplats SMVJ | Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister

  • 18.00- 18.30 Vi minglar och bjuder på dricka och tilltugg
  • 18.30-19.00 Årsmöte
  • 19.15- 20.30 Munnen – en del av kroppen 

Björn Klinge, mångårig vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen berättar om sambanden mellan munhälsa och vår allmänna hälsa.

Dagordning årsmöte

1.    Mötet öppnas
2.    Fastställande av röstlängd.
3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6.    Fastställande av dagordning
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Styrelsens ekonomiska rapport
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.    Medlemsavgift
12.    Motioner
13.    Nästa års verksamhet
14.    Val av ordförande
15.    Val av övriga styrelseledamöter
16.    Val av revisorer och suppleanter
17.    Val av valberedning
18.    Årsavgift
19.    Ev. Övriga frågor
20.    Mötet avslutas

Se till att du har betalat din medlemsavgift för 2024 för att ha rösträtt på mötet.
(Medlemsavgiften är 300:-/år från och med år 2020 och betalas in till SMVJ, plusgirokonto 66 35 95-7. Skriv in namn, postadress, mobilnummer och e-postadress vid inbetalningen.)

Hälsningar från SMVJ – föreningen för medicinjournalister och vetenskapsjournalister

Kontakta oss gärna med tips och synpunkter på vad mer vi kan erbjuda medlemmarna på styrelsen@smvj.se eller facebook

Sök resestipendium till fysikkonferens

Är du intresserad av den senaste forskningen inom fysik?
Resestipendium till Lindau Nobel Laureate Meeting går att söka till den 15 mars. Mötet, som i år har temat fysik, går av stapeln den 30 juni till och med 5 juli. Stipendiet omfattar boende i upp till fem nätter och resekostnader till Lindau i Tyskland. Förutom aktuell forskning inom fysik generellt, fokuserar mötet på kvantfysik och kvantteknologier, fysikbaserade lösningar på energiutmaningen och AI inom fysik. Information om hur du ansöker finns här.

72nd Lindau Nobel Laureate Meeting,
Picture/Credit: Julia Nimke/Lindau Nobel Laureate Meetings

Om årets Lindau Nobel Laureate Meeting, det 73:e i ordningen:
This year, up to 600 Young Scientists from around 100 countries will meet more than 30 Nobel Laureates, including some of the most recent recipients of the Nobel Prize. The programme will include numerous Lectures, Panel Discussions, and Agora Talks. In addition, there will be plenty of opportunities for informal exchange with the meeting participants on the fringes of the sessions as well as during the social events. The communications team will try to arrange for interview appointments with Nobel Laureates and Young Scientists.

Infomöte online om EU-anslag

Den 25 januari 18:00 hålls ett informations- och frågetillfälle om de EU-finansierade anslag vi journalister kan söka för att vara på en forskningsinstitution:

ERC Science Journalism Initiative – THU 25 Jan at 18:00 Online presentation and Q&A 

Dear science journalists,
the FRONTIERS consortium, part of the Science Journalism Initiative launched by the European Research Council, and the European Federation for Science Journalism invite science journalists to the online presentation – followed by a Q&A – of the newly launched program to offer grants for science journalists in residence in research institutions across Europe.
The deadline for submitting applications for the first round of grants is 5 March 2024. 

The online meeting with Q&A will be held on Zoom on THURSDAY 25 January 2024 at 18:00 CET

To register, write to the Coordination and Support Office of FRONTIERS at: cso@frontiers.media

Anslag för att rapportera inifrån ett labb

Nu har ansökningsperioden öppnat för EU-anslag till journalister som vill tillbringa tre till fem månader på en forskningsinstitution för ett individuellt projekt.
Dessa så kallade residensprogram finansieras av det europeiska forskningsrådet ERC, via konsortiet Frontiers.
Sista ansökningsdag är 5 mars. Ansöker gör du här.
Frontiers