Välkommen på SMVJ:s årsmöte onsdag den 20 mars!

Björn Klinge berättar om munhälsans samband med kroppen

Tid: Onsdag 20 mars kl 18

Plats: Tandläkartidningens lokal på entréplanet på Österlånggatan 43 i Gamla stan, Stockholm.

Anmäl dig om du ska komma senast 18 mars. På facebook eventet – eller till styrelsen@smvj.se

Portkod är 6903. Med den kommer man in genom porten, sen får man ringa på dörren in till redaktionen.


Björn Klinge, specialisttandläkare och professor emeritus i parodontologi vid Karolinska Institutet och Malmö universitet var i över 20 år vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen.

Munnen – en del av kroppen

Visste du till exempel att världens vanligaste icke smittsamma sjukdomar finns i munnen? Att det finns ett dubbelriktat samband mellan diabetes och tandlossningssjukdom och att tandlöshet kopplas till demens? Borsta tänderna och häng med!

Årsmöteshandlingar skickas separat vid ett senare tillfälle.Stadgar och tidigare protokoll finns på föreningens webbplats SMVJ | Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister

  • 18.00- 18.30 Vi minglar och bjuder på dricka och tilltugg
  • 18.30-19.00 Årsmöte
  • 19.15- 20.30 Munnen – en del av kroppen 

Björn Klinge, mångårig vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen berättar om sambanden mellan munhälsa och vår allmänna hälsa.

Dagordning årsmöte

1.    Mötet öppnas
2.    Fastställande av röstlängd.
3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6.    Fastställande av dagordning
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Styrelsens ekonomiska rapport
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.    Medlemsavgift
12.    Motioner
13.    Nästa års verksamhet
14.    Val av ordförande
15.    Val av övriga styrelseledamöter
16.    Val av revisorer och suppleanter
17.    Val av valberedning
18.    Årsavgift
19.    Ev. Övriga frågor
20.    Mötet avslutas

Se till att du har betalat din medlemsavgift för 2024 för att ha rösträtt på mötet.
(Medlemsavgiften är 300:-/år från och med år 2020 och betalas in till SMVJ, plusgirokonto 66 35 95-7. Skriv in namn, postadress, mobilnummer och e-postadress vid inbetalningen.)

Hälsningar från SMVJ – föreningen för medicinjournalister och vetenskapsjournalister

Kontakta oss gärna med tips och synpunkter på vad mer vi kan erbjuda medlemmarna på styrelsen@smvj.se eller facebook