Lyckat årsmöte på munhälsans dag


Årsmötet 2024 skedde den 20:e mars vilket råkade vara munhälsans dag. Det passade därför bra att Björn Klinge, mångårig eminens på Tandläkartidningen pratade om sambandet mellan friskt tandkött och resten av kroppen i Tandläkartidningens lokaler. Ämnet var uppskattat och Björn underhöll med många intressanta anekdoter. Paj, vin och sallad gjorde det hela till en trevlig kväll.

Själva årsmötet blev lyckat – många ville vara engagerade i SMVJ. Ingrid Helander och Rickard Jakbo, gick in som nya styrelsemedlemmar. Lois Steen gick in som revisor suppleant och Anna Norberg gick in som extra medlem i valberedningen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Cecilia Odlind valdes till ny ordförande. Anja Castensson omvaldes till styrelsen på två år, avgår om ordförande. Rainer Saxen och Catarina Berglund är valda på två år och har ett år kvar.  Tom Englund omvaldes på ett år. Sara Nilsson avtackades för sitt arbete i föreningen, tio år i styrelsen.

Pdf: Årsmötesprotokoll-2024