Om föreningen

Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister, SMVJ, är en intresseförening för dig som arbetar journalistiskt inom områdena medicin och vetenskap.

Föreningens syfte är bland annat att:

  • främja en allsidig, saklig och kritiskt granskande journalistik som belyser forskningens påverkan på samhälle, natur och kultur
  • främja kunskapsutbyte och samarbete mellan medlemmarna och mellan föreningens medlemmar och grupper i samhället
  • att ständigt föra en yrkesetisk diskussion
  • att främja internationellt samarbete

Föreningen är ekonomiskt och politiskt obunden.

Läs mer om:

Att bli medlem
Stadgar
Styrelsen
Protokoll från årsmöten
Genomförda aktiviteter
SMVJ:s historia