Workshop om klimatjournalistik i Sthlm i maj

Tips från European Union of Science Journalists’ Associations (EUSJA)
Deadline anmälan har varit, men svenska journalister är välkomna efter deadline.
https://earthjournalism.net/node/6763

Vi vet för tillfället tyvärr inte mer än vad som står på länken, som datum.

Kontakta cecilia.odlind@ki.se som är EUSJA ansvarig hos oss om du vill delta!