DEBATT: Varför skulle …

Av tradition är vi vetenskapsjournalister misstänksamma mot alla privata företag, som inte har vad vi kallar ett ”journalistiskt” eller ”publicistiskt” uppdrag. Problemet med detta synsätt är bara att även Aftonbladet och Dagens Nyheter är kommersiella företag, vars ägares främsta krav på styrelse och VD är att de levererar vinst till ägarna – inte alltid sanningen till läsarna. Det är därför dags att se frågan i vitögat: Korrumperas verkligen den journalistiska integriteten mer av att man får sin lön av ett tillverkningsföretag än av att man får den från Aftonbladet?

Dags för en debatt?