Besök på ESS och MaxIV i Lund

I april åkte föreningen på en heldagsutflykt till de stora forskningsanläggningarna utanför Lund: ESS och MAX IV.

Anna Norberg

Först besökte vi European Spallation Source, ESS, och fick veta mycket om projektet att bygga denna typ av anläggning, om teknologin i en protonaccelarator och om vilka forskningsmöjligheter detta ger. Sedan fick vi en rundtur i det pågående bygget och bland annat besöka den över 500 meter långa spikraka acceleratortunneln där protonerna ska accelereras till en hastighet nära ljusets.

Efter lunch tog vi oss vidare till synkrotronljusanläggningen MAX IV. Här fick vi en genomgång av hur anläggningen fungerar och fick också träffa forskare från olika företag från Medicon village, som berättade hur de haft nytta av synkrotronljus i sina projekt. Sedan fick vi en rundtur till de olika experimentstationerna och fick möjlighet att ställa frågor till dem som arbetar i anläggningen.