FOJO seminarium om hat/hot/påverkan av journalister

Så ökar du ditt skydd mot påverkan

Demokratijouren på Fojo  – Hanna Andersson. Seminarium för SMVJ 7 april

Bild13

Konkreta tips för skydd – av dig och dina källor

 • Signal säker meddelandeapp (andra kan avläsas)
 • Använd VPN. Ett måste – annars kan andra ta sig in i din tfn och dator när du är på offentliga trådlösa nätverk
 • Smartphone av / ej med i känsliga möten
 • Håll dina lösenord  hemliga
 • Tänk på att appar som snapchat visar var du är.. det vill du inte röja
 • spärra  ditt personnummer så att man inte kan göra ID stöld

VPN, hur skaffa? Någon som vet??
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.706589/gratis-vpn

Organisationer som stöttar

 • demokratijouren,.se
 • FOI gjort studier
 • BOPS brottsoffer och personsäkerhet -enhet vid polisen (ger råd och skydd)

Hat och hot har ökat

Hot, trakasserier, otillåtn påverkan har ökat (utgivarna 2017), 1 av 3 journalister uppger att de hotats Jornalitsernas trygghetsundersökning 2019. Många undviker vissa ämnen och frågor för at de veta att det leder till trakasserier.

Bakom hoten:

 • Enskilda individer (som är missnöjda med publicering)
 • Organiserad brottslighet
 • Främmande makt
 • Högerextrema organisationer

Bild24

 

Arbetsgivaren ska ha en plan för att stötta journalisten 

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön (1993)

Bild43

 Du har rätt att:

 • ta del av rutiner och handlingsplan för att hantera risker
 • begära att arbetsgivaren är beredd att hantera hat och hot
 • avbryta om ett arbete bedöms farligt
 • vägra göra ett uppdrag

Du måste:

 • följa de säkerhetsinstruktioner som arbetsgivaren har tagit fram

Frilans

 • Klargör vem som ansvarar för din hälsa och säkerhet vid avtalsskrivande eller när du blir inhyrd
 • Ha en handlingsplan
 • Ha koll på dina försäkringar i företaget
 • Hitta sätt att undvika att vara ensam på vissa jobb
 • Se till att någon vet när de ska börja sakna dig

 

Bild47

 

 

Om resan i medicinhistorien

Den 20 april 2021 gjorde vi ett virtuellt besök på Uppsala Medicinhistoriska museum.

20210420_183623Museichefen Urban Josefsson visade runt på museet och berättade om en del föremål i museets omfattande samlingar.

Ett femtontal deltagare fick höra bland annat om andningshjälpens och förlossningstångens historia, om det gamla operationsbordet med inbyggda träskor, om apotekets giftskåp, om radiologiska instrument, och utrustning för koppning och så kallad urinskådning från 1800-talet.

För den som missade visningen finns den inspelad i två delar här:

Medlemsmöte 20 april: En resa i medicinhistorien

Välkommen till ett besök via zoom på Uppsala Medicinhistoriska museum!

Museichefen Urban Josefsson kommer att visa museet och berätta om en del föremål i museets omfattande samlingar, däribland utrustningar för koppning och så kallad urinskådning från 1800-talet, de första versionerna av stetoskop från 1819 och den första implanterbara pacemakern från 1958.
Det kommer att finnas utrymme för frågor både under och efter föreläsningen.

Urban Josefsson är sedan 2016 chef för Medicinhistoriska museet.
Han disputerade 2002 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
Skicka anmälan om att delta i medlemsmötet via zoom till e-post: tom.engstrom@telia.com

Välkommen tisdag den 20 april 2021 kl. 18.30
Styrelsen
SMVJ

Välkommen på seminarium om hot och hat den 7 april 18.30

Hanna Andersson, projektledare Medieinstitutet Fojo, föreläser om hur man kan hantera hot och hat i arbetet. Hon kommer att prata om:

 • Lägesbild kring journalisters utsatthet för påverkan som hat, hot och trakasserier under arbete i Sverige.
 • Vem /vilka som står bakom och hur de gör.
 • Hur du som anställd/frilans kan hantera situationen när krisen kommer.
 • Tips för hur du kan höja din beredskap innan du blir utsatt

Den som vill ha presentationen från mötet kan mejla Anna Norberg på vetenskap@telia.com

Välkommen till SMVJ årsmöte den 23 mars 2021!

Årsmötet hålls enbart via zoom och börjar kl. 18.30.

Det följs omkring kl. 19.00 av gästföreläsaren Henrik Brändén.

Vår tidigare medlem, Henrik Brändén, berättar då om sina erfarenheter av hur media och sociala media förmedlar information om corona.

Hans facebooksida blev under 2020 ett forum för många frågor om corona och ofta även kring immunologi. Detta ledde till att han skrev artiklar, deltog i SvD-podd och skrev en bok om immunologi och corona.

Agenda för mötet, möteshandlingar och zoomlänk har skickats ut via mejl.

Väl mött!

Styrelsen

 

Välkommen till ett nytt år i föreningen!

Styrelsen har beslutat att medlemsavgiften för år 2020 även ska gälla för år 2021.

Vi hoppas att vi ska kunna ses mer i år och planerar för flera aktiviteter.

Den första av dessa, föreläsning med placeboforskaren Karin Jensen, hade vi den 28 januari via zoom med många deltagare. Mötet rönte stor uppskattning.

Årsmötet planerar vi att hålla 23 mars, så anteckna gärna detta datum redan nu. Den vanliga lokalen är bokad, men om vi verkligen kommer att träffas där avgörs givetvis av pandemiläget. Annars får det bli ett digitalt årsmöte.

Vår tidigare medlem, Henrik Brändén, berättar efter årsmötet om sina erfarenheter av hur media och sociala media förmedlar information om corona. Hans facebooksida blev under 2020 ett forum för många frågor om corona och ofta kring immunologi. Detta ledde till att han skrev artiklar, deltog i SvD-podd och skrev en bok om immunologi och corona.

Vi planerar också en utomhusaktivitet senare i vår så att vi, på ett säkert sätt, kan få träffas på riktigt. Mer information om detta kommer senare.

Hör gärna av er om ni har idéer om aktiviteter och intressanta människor ni skulle vilja lyssna på.

Välkommen till ett nytt år som medlem i SMVJ!