Inbjudan till SBU-seminarium om metoder att granska och värdera studier

Till journalister med medicin och forskning som bevakningsområde

Välkommen till SBU:s seminarium för journalister.

NÄR? Onsdagen den 18 februari kl 9-11, kaffe och smörgås från 8.30.
VAR? Olof Palmes gata 17. Plan 6. Insläpp från kl 8.15.
VAD? Seminariet går igenom och ger tips om utvärdering av forskning:

  • Vad har SBU för kriterier för att avgöra kvalitet på studier?
  • Hur kan man snabbt avgöra om en studie är välgjord eller inte?
  • Hur ska man värdera en kunskapssammanställning?

VEM? SBU är en myndighet som utvärderar framför allt medicinsk forskning i syfte att
sprida evidensbaserad vård i Sverige. Seminariet leds av Sofia Tranaeus, professor och
programchef på SBU samt Pernilla Östlund, med dr och projektledare.

ANMÄLAN:
Till Anna Björklöf, anna.bjorklof@sbu.se senast måndagen den 16 februari.

PS. Vi tar gärna emot frågor i förväg så kan vi planera utifrån det.

Välkommen till SBU onsdagen den 18 februari kl 9, kaffe och smörgås från kl 8.30.

Vänliga hälsningar,
Anna Björklöf
Pressansvarig/Kommunikatör på SBU