Nytt journalistpris ska främja vetenskapligt synsätt

Känner du till någon journalistiskt verksam person som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och borde belönas för det? Då kan du fram till den 1 mars 2015 nominera henne eller honom till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset.

Pressmeddelande 2 februari 2015
Idag lanserar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset. Det årliga priset ska främja ett vetenskapligt synsätt i medierna och excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Prissumman är 100 000 kronor. Priset har möjliggjorts av en betydande donation.
– Det är med glädje och stolthet som IVA kan tillkännage ett nytt pris för vetenskaplighet inom journalistiken, säger priskommitténs ordförande, IVAs vd Björn O. Nilsson.

– Genom ett generöst bidrag från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation har vi kunnat instifta detta pris som också är i linje med IVA-ledamoten Hans Bergströms egen framstående journalistiska gärning. Vi hoppas bidra till att belysa den viktiga samhällsroll som journalister har idag genom saklig rapportering, fortsätter Björn O. Nilsson.

Förutom premiering av vetenskapsjournalistik kan Hans Bergström-priset även gå till journalister som i sitt journalistiska värv har företrätt ”ett vetenskapligt synsätt i medierna (inklusive faktaunderlag och arbetsmetoder)”. Därutöver kan det också delas ut till journalister som bedrivit excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap, allt i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet.

Prissumman på 100 000 kronor delas ut för första gången den 1 juni 2015 av IVAs preses Leif Johansson i samband med en Akademisammankomst. Priset kommer sedan att delas ut årligen.

Prisjuryn består av fem IVA-ledamöter. Den leds av professor Björn O. Nilsson, vd för IVA, och består i övrigt av docenten i statsvetenskap Hans Bergström, före detta chefredaktör för Dagens Nyheter; mångårige chefen för Vetenskapsradion, agronomen, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson; publicisten och filosofie hedersdoktorn Mats Svegfors, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och vd för Sveriges Radio AB; samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

– Jag hoppas att vi får nomineringar till priset även från den läsande allmänheten, säger Hans Bergström. Den goda journalistiken bidrar till ett upplyst samhälle och är en angelägenhet för fler än journalisterna själva.

Fram till den 1 mars 2015 kan man nominera lämpliga mottagare av IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström-priset.

För mer information och nomineringsinstruktioner, se:
www.iva.se/hans-bergstrom-priset

Kontakt med IVA och priskommittén:
Joakim Rådström, pressansvarig och skribent
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 29 39
Mobil: 073-656 76 17
E-postadress: joakim.radstrom@iva.se
www.iva.se