Pressmeddelande från SLU: Ny hjärtmedicin – sensation för hjärtforskningen och hjärtsjuka världen över

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En nyligen avslutad stor studie som omfattar hundar med hjärtfel visar att det går att förlänga hundens symptomfria del av livet väsentligt om den får behandling med den nya hjärtmedicinen pimobendan. En av de forskare som har lett studien är professor Jens Häggström på SLU som kommenterar resultatet.

– Det här är det största som har hänt inom den veterinärmedicinska hjärtforskningen de senaste 30 åren, ja kanske någonsin inom behandlingsområdet. Det preliminära resultat vi kan presentera nu kommer att förändra hur veterinärer faktiskt behandlar denna hjärtsjukdom världen över. Många hundar kommer få en förlängd symptomfri sjukdomsperiod och förlängd livslängd till stor glädje för hundarna, ägarna och även behandlande veterinär.

– Hundens hjärta har många likheter med människans hjärta och de nya rönen förväntas därför få genomslag även inom humanmedicinen, fortsätter Jens Häggström.

I Sverige finns det omkring 800 000 hundar. Många hundar över tio år drabbas av otäta hjärtklaffar som en konsekvens av förslitning. Med tiden kan klaffläckaget öka och hjärtat förstoras, och så småningom kan lungödem och andningsproblem utvecklas. Hunden börjar uppvisa sjukdomstecken på sitt hjärtfel först då klaffläckaget och hjärtförstoringen blivit kraftigt, men de flesta hundar har sjukdomen under lång tid (flera år)innan detta händer. Trots medicinsk behandling så avlivas eller dör hunden ofta inom ett till två år från det att den börjar uppvisa sjukdomstecken. De hundar som har ingått i studien har klaffläckage och hjärtförstoring, men har ännu inte utvecklat vätska i lungorna och sjukdomstecken, Att misstänka mer omfattande klaffläckage är enkelt, eftersom ett tydligt blåsljud alltid hörs när hjärtat undersöks med stetoskop. Att ta för vana att varje år låta hunden genomgå en enkel hälsoundersökning kan alltså ge den betydligt längre tid att leva.

Kontakt och mer information:
Professor och principle investigator Jens Häggström
Tel: 018-67 21 24, 0709-35 18 68
Epost: jens.haggstrom@slu.se