Uppskattad Bosse Lindquist-kväll och brainstorming om SMVJs framtid

Det blev en lyckad kväll när Bosse Lindquist kom och berättade om sitt arbete med ”Experimenten” i torsdags. Nästan 40 deltagare och många spännande frågor!

Kvällens brainstorming kring SMVJs framtid visade tydligt att jo, de flesta vill fortsätta ha en förening och fysiska möten, med allt från inbjudna föreläsare/gäster till pubkvällar.
En gemensam nämnare för nästan alla önskemål var att de gällde evenemang kring våra egna yrkeskunskaper och metoder. Forskare som berättar om sitt forskningsområde får många nog av i sin vardag.
”Vanlig” föreningsverksamhet är särskilt viktig eftersom sociala medier (FB mm) förändras och plötsligt inte används längre, inte når alla etc, enligt de synpunkter som kom in.

Önskemål och förslag i korthet:

Fler möten med journalistiska goda exempel, typ Bosse Lindquist-kvällen. Vi hör heller våra kollegor föreläsa än experter. (Inte helt oproblematiskt dock – alla journalister inte vill avsätta tid avsatt för att ”föra ut” sina kunskaper till kollegor/konkurrenter, särskilt utan att ta rejält betalt.)

Möten med aktuella problemställningar, t ex samtidens vetenskapsjournalistik, pseudovetenskap/faktaresistens.

Gärna kursdagar, t ex
Kunskapsseminarier, förslag om både IRL-träffar och webutbildning. Värdera källor.
Tema fördjupningar, fällor, fallgropar. Så hanterar du när forskare vill revidera din text/nyhetsvinkel etc. Uppfräschning av hur vi bedömer relevans i forskningsresultat, statistik.

Initiera/förmedla samarbeten mellan redaktioner och frilansar för t ex avancerade gräv.

Fortbildning i verktyg att använda.

Möten med tema språket som hantverk.

Journalister/medlemmar som berättar om
– nya metoder
– nya medier, t ex podd
– annorlunda projekt
– otippade samarbeten
– sina populärvetenskapliga böcker

Nätverka och träffas! Sociala sammankomster: after work/pubkvällar.

Föreningen bör bli mer öppen och tillgänglig – fler ingångar och synliggöranden.

Inte helt klart om vilka som får vara med i föreningen (se info här).