Författararkiv: Åsa Fagerström

Välkommen på årsmöte torsdag 28 mars med föreläsning ”Biohacking – möjligheter och risker”

Plats: Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 (källarlokalen)

Tid: SMVJs årsmöte börjar kl 18, föreläsning och buffé kl 19.

Ingen föranmälan är nödvändig men vi är ändå glada om du hör av dig – det blir lättare att veta hur mycket mat & vin som ska köpas in.
Så – meddela gärna Tom Engström tom.engstrom@telia.com att du kommer. Välkommen!

Gästföreläsare:moa (2)

Över 5 000 svenskar har opererat in ett mikrochip under huden. Varför har de gjort det, vilka är möjligheterna, vilka är riskerna? Lyssna på Moa Petersén, lektor i digitala kulturer vid Lunds universitet, som sommaren 2019 kommer ut med boken The Swedish Human Microchipping Phenomenon, om den svenska microchiprörelsen.

Läs mer:
Fler hackar kroppen för bekvämare liv – artikel från forskning.se
eller lyssna på Moa i P4 Extra den 7 mars: (hon hörs 1 tim och 11 min in i programmet.)

Besök Sveriges rymdraketbas Esrange 10 april + Kirunaflytten 11 april

Ta chansen att besöka Sveriges enda rymdraketbas, European Space and Sounding Rocket Range – ESRANGE

European Space Center ägs av Swedish Space Corporation (SSC), tidigare Rymdbolaget. Esrange är numera stängt för allmänna studiebesök, men SMVJ:s medlemmar är alltså inbjudna att besöka raketbasen onsdagen den 10 april för information, visning och rundvandring kl 13-15. Läs mer
På torsdagen har vi möjlighet att se hur flytten av en stad går till, en unik satsning.
Hela Kiruna måste flytta på grund av en gigantisk järnmalmkropp bryts på över tusen meters djup och underminerar marken under samhället. Läs mer

Så ser planen ut:

Du anländer till Kiruna onsdag den 10 april.
Bil är bokad och kan hämta från kl 10 varefter vi checkar in på eventuella hotell, för att sedan åka till Esrange för besök mellan kl 13 och 15.
Den som inte vill stanna över natten körs sedan till tåg eller flyg, övriga är välkomna på middag på Jukkasjärvis ishotell.
Efter middagen går bilen till hotell för natten.

Torsdag den 11 april får de som vill en guidad tur i Kiruna, vi får höra om arbetet med flytten av den centrala staden och hur det egentligen går till.
På eftermiddagen tar vi tåg eller flyg hem.

Du betalar själv för resa och hotell.
Hyrbilen och middagen står föreningen för.

Tycker du att det verkar kul och spännande att få besöka Esrange och/eller få veta mer om hur man flyttar en hel stadskärna?
Anmäl dig senast onsdag den 6 mars, på e-post till tom.engstrom@telia.com

Skriv namn och e-postadress och ange också om du vill vara med båda dagarna
eller enbart den ena dagen.

Vi hoppas att vi blir tillräckligt många för att komma iväg!

Styrelsenesrange

Narrativ medicin, diagnoser och patientberättelser tisdag 11 dec

Välkommen till en tänkvärd kväll med två föreläsare som öppnat för nya perspektiv på sjukvården

”Alla algoritmer och guidelines som används i vården bygger på gruppdata. Men verkligheten är ju att man undersöker en patient. Då måste man visserligen kunna sitt gruppdata, men för att applicera det på rätt sätt på patienten och kunna se individen bakom sjukdomen så har det alltid inom medicinen funnits en plats för berättelsen – det narrativa.” 

Tid: Tisdag den 11 december. Smörgåsar från 17.30 och föredrag kl 18. 

Lokal: St Eriksgatan 117 (SBU:s konferenslokal, gatuplan, ta alltså inte hissen upp.)

Program:
Narrativ medicin – därför behövs den idag. Valdemar Erling, ordförande i Svensk förening för narrativ medicin. Överläkare som förändrat rondsystemet vid Kungälvs sjukhus eftersom ”slutenvården ofta skapat sämsta tänkbara möjlighet för livets viktigaste samtal.” Valdemar Erling menar också att det goda samtalet inte är olikt en bra intervju: ”Vi läkare har en del gemensamt med journalister”.
Diagnoser och patientberättelser. Fredrik Svenaeus, filosof och professor i den praktiska kunskapens teori som intresserat sig för exempelvis vad som händer med empatin på nätet, meningen med människans lidande och problemen med psykiatriska diagnosmanualer. Har skrivit böcker och artiklar om bland annat det medicinska mötet, nya medicinska teknologier, känslornas och psykiatrins filosofi.
Tid för diskussion och frågor. Kvällen avslutas ca 19.30.

Anmälan: Till asa.fagerstrom@molnmedia.se / tel 0733-762762 senast måndag 10 dec.

*** Varmt välkommen önskar styrelsen för SMVJ ***

Mer om Valdemar Erling:
Ge rum åt berättelsen i vården
Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten
Här är patienten en del i teamet

Mer om Fredrik Svenaeus:
Om Fredrik Svenaeus, profil, böcker och föredrag
”Människan är i botten en lidande varelse”
De vill förvandla människan till ett datorprogram

Sveriges största skogsbrand i modern tid – vad hände sedan? Missa inte kunskapskvällen den 19 april!

Den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 ödelade en yta mer än tre gånger så stor som Stockholm. Efteråt var frågorna många och flera forskningsprojekt startade för att försöka besvara några av dem.

Välkomna på kunskapskväll i Stockholm torsdag 19 april
Mackor från kl 17.30, föredrag från kl 18.
Anmälan senast onsdag fm – info i pdf:en.
Tre SLU-forskare:
– Anders Granström om hur olika växtlighet faktiskt kunde påverka brandens förlopp
– Ann Åkerskog och Andrew Butler om människorna i landskapet som gick upp i rök.
En författare:
– Sven Olov Karlsson som skrivit ”Brandvakten” (2017)
”En journalistisk noggrannhet som imponerar.” Po Tidholm

Plats: Mötet hålls i SBU:s lokaler, S:t Eriksgatan 117, Sthlm
och startar med mingel kl 17.30.

Mer info och anmälan: SMVJMedlmöte20180419
Varmt välkomna!

Välkommen på årsmöte onsdag 28 mars med föreläsning ”Mikrobiomet – vårt enda organ utan människoceller”

Årsmöteshandlingarna för SMVJs årsmöte 28 mars 2018

Plats: Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 (en trappa upp, inte vanliga lokalen!)
Tid: SMVJs årsmöte börjar kl 18, föreläsning och buffé kl 19.
Ingen föranmälan är nödvändig men vi är ändå glada om du hör av dig – det blir lättare att veta hur mycket mat & vin som ska köpas in.
Maila till Tom Engström, tom.engstrom@telia.com

Lars EGästföreläsare:
Professor Lars Engstrand, berättar om mikrobernas gener
– mikrobiomen. I hajpen kring mikrobiomet – hur vet vi vad som är seriös forskning?

Lars Engstrand har arbetat mer än 30 år som klinisk mikrobiolog som framför allt forskat om mag-tarmkanalen. Den så kallade magsårsbakterien Helicobacter pylori med koppling till magsår och magcancer har varit i fokus för hans forskning under många år. I dag är intresset mer inriktat mot studier av tarmfloran och dess betydelse för hälsa och sjukdom.
Lars leder en forskargrupp på ca 30 personer och är chef för ett nytt mikrobiomcenter vid Karolinska Institutet. Målet är att öka förståelsen för hur tarmfloran påverkar oss och vad det finns för metoder för att återställa en rubbad tarmflora.
Sjukdomsgrupper som studeras är framför allt inflammatorisk tarmsjukdom men det finns även planer på att undersöka normalflorans roll vid cancer och cancerbehandling. Lars kommer att berätta om detta heta forskningsområde – och om hur viktigt det är att bedriva seriös forskning. I dag skrivs mängder av artiklar där resultaten i många fall har tveksamt värde för individen.
Läs mer 

Alla SMVJ-medlemmar – varmt välkomna!

Dagordning SMVJ ÅRSMÖTE 2018:

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val av revisorer och suppleanter

14. Val av valberedning

15. Övriga frågor, motioner

16. Mötet avslutas

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2017 hittar du HÄR

Verksamhetsberättelse för 2017 – kurser, träffar och studiebesök

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMVJ 2017

Föreningens styrelse har under året bestått av Natalie von der Lehr (ordf), Tom Engström (kassör), Åsa Fagerström ,Yvonne Busk, Anna Norberg, Anna Larsson, Sara Nilsson, Åke Spross och Rainer Saxén.

Föreningen har under året haft totalt 79 medlemmar som givit intäkter på 15 800 kr.  7 medlemmar finns i Uppsala, drygt 59 st i stockholmsområdet och enstaka medlemmar i Göteborg, Malmö, Västerås, Bjuv, Östhammar, Munka-Ljungby, Umeå, Kalmar, Mariefred och Linköping,

Årsmöte hölls den 21 mars 2017 i Hartwickska huset.

Under året har föreningen informerat om lediga jobb, möjligheter att söka stipendier, att delta i studieresor och om andra former av kunskapsutveckling. Vi har använd Facebook, LinkedIn samt mail-listan för att sprida kunskap om olika evenemang.

Medlemsmöten som har genomförts under året:

  • I början av april bjöd SBU medlemmarna på kunskapsseminarium om statistik.
  • I april åkte föreningen på en heldagsutflykt till de stora forskningsanläggningarna utanför Lund: ESS och MAX IV. Sammanfattning av besöket här: https://www.smvj.se/2018/01/22/besok-pa-ess-och-maxiv-i-lund/
  • I början av oktober anordnade Kaianders Sempler en studieresa till Berlin. Fokus var DDR-tiden. Vi träffade även tyska vetenskapsjournalister för att lära känna varandra och för att diskutera vetenskapsjournalistik i våra respektive länder.
  • I slutet av oktober träffades vi på en välbesökt medlemskväll med temat ”De nya formaten”. Vi fick höra mer om prisbelönta KIT, vetenskapspodden RadioScience, robotjournalistik och webbtidningen Seniorhälsa. Sammanfattning från kvällen finns här: https://www.smvj.se/2018/01/22/medlemskvall-om-nya-format/
  • I november blev det ytterligare ett studiebesök, den här gången på Uppsala Clinical Research Centre (UCR). UCR är bland annat världsledande i registerbaserade randomiserade kliniska prövningar. Forskare från UCR informerade om verksamheten och pågående studier.
  • I december var det åter igen dags för Vetenskapsjournalistikdagen där många medlemmar var representerade.

Styrelsen har även planerat en rad aktiviteter för 2018

På listan finns bland annat en temadag om skogen, en pubkväll med forskare från Sveriges unga akademi, en temadag om det mänskliga mötet i vården, ett studiebesök om Nobelpriset och en föreläsning/diskussion om kunskapsresistens.  

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017

Intäkterna består av medlemsavgifter (200 kronor för år 2017) vilka sammanlagt uppgår till 15.800 kr.

En inlåning från fonden på 5.000 kronor har också gjorts vilket innebär att
den löpande verksamheten har haft 20.800 kronor.
Med ett ingående saldo på 3.036 kr blir det 23.836 kr som föreningen haft
till sitt förfogande. De fonderade medlen har samtidigt minskat till 45.000 kr.

Ett utgående saldo på 1.325 kr visar att verksamheten sammanlagt haft utgifter för föreläsararvoden, mötesförfriskningar, lokaler, bokinköp, hemsida, marknadsföring och resekostnader på 22.511 kr.

Föreningen har inte debiterats någon avgift för EUSJA under 2017.
Summa intäkter 2017 = 23. 836 kr
Summa utgifter 2016 = 22.511 kr 
Årets resultat = 1.325 kr

På föreningen plusgirokonto fanns vid årets slut = 1.325 kr
Fonderat på sparkonto vid årets slut 45.000 kr.
Styrelsen strävar efter att hålla nere kostnaderna för föreningens arrangemang genom att låta medieföretag och andra organisationer erbjuda möteslokaler.

Kostnaderna är högre än tidigare år vilket bland annat beror på att:
– reseersättningar till styrelseledamöter och årsmötesdeltagare från annan ort än Stockholm,
– representationskostnader vid utlandsbesök (där deltagarna i övrigt burit sina egna kostnader för resa och logi)
–  kostnader i samband med styrelsemöten, årsmöte och flera arrangemang för medlemmarna där även ersättning i några fall har utgått till medverkande i arrangemangen.

Internationellt — Eusja

Den europeiska paraplyorganisationer för vetenskapsjournalister, Eusja – European Union of Science Journalists´Associations, har under 2017 anordnat en rad aktiviteter.

I slutet av januari inbjöds vetenskapsjournalister till en konferens om det satellitbaserade land- och havsövervakningssystemet Copernicus i Reading, England.

14-16 maj genomfördes en studieresa i Estland. Kaianders Sempler från SMVJ deltog.

Den 9-12 maj hade Eusja en studieresa till Heidelberg.

Som vanligt delade Eusja ut stipendier till vetenskapsjournalister för att efter midsommar träffa Nobelpristagare under Nobelveckan i Lindau.

Den 26-30 juni genomfördes konferensen ECSJ – European Conference on Science Journalism – i Köpenhamn. I anslutning därtill hade Eusja sitt årsmöte.

27-30 juni ordnades en pressresa om bioekonomi i Baden-Würtemberg.

I september, oktober och november genomfördes tre studieresor i Tyskland med klimatfrågor som tema.

7-9 november inbjöds till deltagande i Falling Walls-konferensen i Berlin.

Den 24 mars hålls Eusjas årsmöte i Madrid. Kaianders Sempler åker dit som representant för SMVJ. Motvilligt kommer han där troligtvis att bli utsedd till ”Honorary Treasurer”, kassör. Eusjas ekonomi befinner sig i kris eftersom EU-kommissionen med sin långsamma byråkrati ligger efter med betalningar för genomförda projekt. Men det ska nog ordna sig.

Eusja har under de senaste åren decimerats kraftigt sedan föreningar med många medlemmar, Storbritannien, Nederländerna och Schweiz gått ur organisationen i protest mot att de fått för lite inflytande och att Eusja engagerat sig i allmer bisarra EU-projekt. Å andra sidan har Kroatien och ett balkansk nätverk ansökt om medlemskap och Schweizarna är nu på väg tillbaka. Eusjas konstitution har modifierats för att ge stora medlemsorganisationer mer inflytande, fler röster.

Inbjudningar till och information om Eusjas evenemang anslås på SMVJs webbplats.