Välkommen på årsmöte onsdag 28 mars med föreläsning ”Mikrobiomet – vårt enda organ utan människoceller”

Årsmöteshandlingarna för SMVJs årsmöte 28 mars 2018

Plats: Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 (en trappa upp, inte vanliga lokalen!)
Tid: SMVJs årsmöte börjar kl 18, föreläsning och buffé kl 19.
Ingen föranmälan är nödvändig men vi är ändå glada om du hör av dig – det blir lättare att veta hur mycket mat & vin som ska köpas in.
Maila till Tom Engström, tom.engstrom@telia.com

Lars EGästföreläsare:
Professor Lars Engstrand, berättar om mikrobernas gener
– mikrobiomen. I hajpen kring mikrobiomet – hur vet vi vad som är seriös forskning?

Lars Engstrand har arbetat mer än 30 år som klinisk mikrobiolog som framför allt forskat om mag-tarmkanalen. Den så kallade magsårsbakterien Helicobacter pylori med koppling till magsår och magcancer har varit i fokus för hans forskning under många år. I dag är intresset mer inriktat mot studier av tarmfloran och dess betydelse för hälsa och sjukdom.
Lars leder en forskargrupp på ca 30 personer och är chef för ett nytt mikrobiomcenter vid Karolinska Institutet. Målet är att öka förståelsen för hur tarmfloran påverkar oss och vad det finns för metoder för att återställa en rubbad tarmflora.
Sjukdomsgrupper som studeras är framför allt inflammatorisk tarmsjukdom men det finns även planer på att undersöka normalflorans roll vid cancer och cancerbehandling. Lars kommer att berätta om detta heta forskningsområde – och om hur viktigt det är att bedriva seriös forskning. I dag skrivs mängder av artiklar där resultaten i många fall har tveksamt värde för individen.
Läs mer 

Alla SMVJ-medlemmar – varmt välkomna!

Dagordning SMVJ ÅRSMÖTE 2018:

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val av revisorer och suppleanter

14. Val av valberedning

15. Övriga frågor, motioner

16. Mötet avslutas

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2017 hittar du HÄR