Verksamhetsberättelse för 2017 – kurser, träffar och studiebesök

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMVJ 2017

Föreningens styrelse har under året bestått av Natalie von der Lehr (ordf), Tom Engström (kassör), Åsa Fagerström ,Yvonne Busk, Anna Norberg, Anna Larsson, Sara Nilsson, Åke Spross och Rainer Saxén.

Föreningen har under året haft totalt 79 medlemmar som givit intäkter på 15 800 kr.  7 medlemmar finns i Uppsala, drygt 59 st i stockholmsområdet och enstaka medlemmar i Göteborg, Malmö, Västerås, Bjuv, Östhammar, Munka-Ljungby, Umeå, Kalmar, Mariefred och Linköping,

Årsmöte hölls den 21 mars 2017 i Hartwickska huset.

Under året har föreningen informerat om lediga jobb, möjligheter att söka stipendier, att delta i studieresor och om andra former av kunskapsutveckling. Vi har använd Facebook, LinkedIn samt mail-listan för att sprida kunskap om olika evenemang.

Medlemsmöten som har genomförts under året:

  • I början av april bjöd SBU medlemmarna på kunskapsseminarium om statistik.
  • I april åkte föreningen på en heldagsutflykt till de stora forskningsanläggningarna utanför Lund: ESS och MAX IV. Sammanfattning av besöket här: https://www.smvj.se/2018/01/22/besok-pa-ess-och-maxiv-i-lund/
  • I början av oktober anordnade Kaianders Sempler en studieresa till Berlin. Fokus var DDR-tiden. Vi träffade även tyska vetenskapsjournalister för att lära känna varandra och för att diskutera vetenskapsjournalistik i våra respektive länder.
  • I slutet av oktober träffades vi på en välbesökt medlemskväll med temat ”De nya formaten”. Vi fick höra mer om prisbelönta KIT, vetenskapspodden RadioScience, robotjournalistik och webbtidningen Seniorhälsa. Sammanfattning från kvällen finns här: https://www.smvj.se/2018/01/22/medlemskvall-om-nya-format/
  • I november blev det ytterligare ett studiebesök, den här gången på Uppsala Clinical Research Centre (UCR). UCR är bland annat världsledande i registerbaserade randomiserade kliniska prövningar. Forskare från UCR informerade om verksamheten och pågående studier.
  • I december var det åter igen dags för Vetenskapsjournalistikdagen där många medlemmar var representerade.

Styrelsen har även planerat en rad aktiviteter för 2018

På listan finns bland annat en temadag om skogen, en pubkväll med forskare från Sveriges unga akademi, en temadag om det mänskliga mötet i vården, ett studiebesök om Nobelpriset och en föreläsning/diskussion om kunskapsresistens.  

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017

Intäkterna består av medlemsavgifter (200 kronor för år 2017) vilka sammanlagt uppgår till 15.800 kr.

En inlåning från fonden på 5.000 kronor har också gjorts vilket innebär att
den löpande verksamheten har haft 20.800 kronor.
Med ett ingående saldo på 3.036 kr blir det 23.836 kr som föreningen haft
till sitt förfogande. De fonderade medlen har samtidigt minskat till 45.000 kr.

Ett utgående saldo på 1.325 kr visar att verksamheten sammanlagt haft utgifter för föreläsararvoden, mötesförfriskningar, lokaler, bokinköp, hemsida, marknadsföring och resekostnader på 22.511 kr.

Föreningen har inte debiterats någon avgift för EUSJA under 2017.
Summa intäkter 2017 = 23. 836 kr
Summa utgifter 2016 = 22.511 kr 
Årets resultat = 1.325 kr

På föreningen plusgirokonto fanns vid årets slut = 1.325 kr
Fonderat på sparkonto vid årets slut 45.000 kr.
Styrelsen strävar efter att hålla nere kostnaderna för föreningens arrangemang genom att låta medieföretag och andra organisationer erbjuda möteslokaler.

Kostnaderna är högre än tidigare år vilket bland annat beror på att:
– reseersättningar till styrelseledamöter och årsmötesdeltagare från annan ort än Stockholm,
– representationskostnader vid utlandsbesök (där deltagarna i övrigt burit sina egna kostnader för resa och logi)
–  kostnader i samband med styrelsemöten, årsmöte och flera arrangemang för medlemmarna där även ersättning i några fall har utgått till medverkande i arrangemangen.

Internationellt — Eusja

Den europeiska paraplyorganisationer för vetenskapsjournalister, Eusja – European Union of Science Journalists´Associations, har under 2017 anordnat en rad aktiviteter.

I slutet av januari inbjöds vetenskapsjournalister till en konferens om det satellitbaserade land- och havsövervakningssystemet Copernicus i Reading, England.

14-16 maj genomfördes en studieresa i Estland. Kaianders Sempler från SMVJ deltog.

Den 9-12 maj hade Eusja en studieresa till Heidelberg.

Som vanligt delade Eusja ut stipendier till vetenskapsjournalister för att efter midsommar träffa Nobelpristagare under Nobelveckan i Lindau.

Den 26-30 juni genomfördes konferensen ECSJ – European Conference on Science Journalism – i Köpenhamn. I anslutning därtill hade Eusja sitt årsmöte.

27-30 juni ordnades en pressresa om bioekonomi i Baden-Würtemberg.

I september, oktober och november genomfördes tre studieresor i Tyskland med klimatfrågor som tema.

7-9 november inbjöds till deltagande i Falling Walls-konferensen i Berlin.

Den 24 mars hålls Eusjas årsmöte i Madrid. Kaianders Sempler åker dit som representant för SMVJ. Motvilligt kommer han där troligtvis att bli utsedd till ”Honorary Treasurer”, kassör. Eusjas ekonomi befinner sig i kris eftersom EU-kommissionen med sin långsamma byråkrati ligger efter med betalningar för genomförda projekt. Men det ska nog ordna sig.

Eusja har under de senaste åren decimerats kraftigt sedan föreningar med många medlemmar, Storbritannien, Nederländerna och Schweiz gått ur organisationen i protest mot att de fått för lite inflytande och att Eusja engagerat sig i allmer bisarra EU-projekt. Å andra sidan har Kroatien och ett balkansk nätverk ansökt om medlemskap och Schweizarna är nu på väg tillbaka. Eusjas konstitution har modifierats för att ge stora medlemsorganisationer mer inflytande, fler röster.

Inbjudningar till och information om Eusjas evenemang anslås på SMVJs webbplats.

En tanke kring ”Verksamhetsberättelse för 2017 – kurser, träffar och studiebesök

  1. Pingback: Välkommen på årsmöte onsdag 28 mars med föreläsning om den mänskliga mikrobioten – och mikrobiomen | SMVJ

Kommentarer är stängda.