Narrativ medicin, diagnoser och patientberättelser tisdag 11 dec

Välkommen till en tänkvärd kväll med två föreläsare som öppnat för nya perspektiv på sjukvården

”Alla algoritmer och guidelines som används i vården bygger på gruppdata. Men verkligheten är ju att man undersöker en patient. Då måste man visserligen kunna sitt gruppdata, men för att applicera det på rätt sätt på patienten och kunna se individen bakom sjukdomen så har det alltid inom medicinen funnits en plats för berättelsen – det narrativa.” 

Tid: Tisdag den 11 december. Smörgåsar från 17.30 och föredrag kl 18. 

Lokal: St Eriksgatan 117 (SBU:s konferenslokal, gatuplan, ta alltså inte hissen upp.)

Program:
Narrativ medicin – därför behövs den idag. Valdemar Erling, ordförande i Svensk förening för narrativ medicin. Överläkare som förändrat rondsystemet vid Kungälvs sjukhus eftersom ”slutenvården ofta skapat sämsta tänkbara möjlighet för livets viktigaste samtal.” Valdemar Erling menar också att det goda samtalet inte är olikt en bra intervju: ”Vi läkare har en del gemensamt med journalister”.
Diagnoser och patientberättelser. Fredrik Svenaeus, filosof och professor i den praktiska kunskapens teori som intresserat sig för exempelvis vad som händer med empatin på nätet, meningen med människans lidande och problemen med psykiatriska diagnosmanualer. Har skrivit böcker och artiklar om bland annat det medicinska mötet, nya medicinska teknologier, känslornas och psykiatrins filosofi.
Tid för diskussion och frågor. Kvällen avslutas ca 19.30.

Anmälan: Till asa.fagerstrom@molnmedia.se / tel 0733-762762 senast måndag 10 dec.

*** Varmt välkommen önskar styrelsen för SMVJ ***

Mer om Valdemar Erling:
Ge rum åt berättelsen i vården
Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten
Här är patienten en del i teamet

Mer om Fredrik Svenaeus:
Om Fredrik Svenaeus, profil, böcker och föredrag
”Människan är i botten en lidande varelse”
De vill förvandla människan till ett datorprogram