Sök populärvetenskapligt arbetsstipendium senast 1 maj

Nu finns stipendier att söka hos Natur & Kultur för den som vill jobba med populärvetenskap och att sprida forskning.

Läs mer på Natur & Kulturs webbplats.