Åke Spross tilldelas IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

Åke Spross, medicin- och vetenskapsreporter på Upsala Nya Tidning, och suppleant i SMVJ:s styrelse, tilldelas i år Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens pris för vetenskaplighet inom journalistiken, Hans Bergström-priset.

Motiveringen lyder ”IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken – Hans Bergström priset – tilldelas i år Upsala Nya Tidnings vetenskapsreporter Åke Spross för hans utomordentliga arbete. Han har med perspektiv från en lokaltidning lyckats bevaka en hel värld av vetenskap och forskning.

Spross är alltid påläst och lättläst. Hans arbete är lika uppskattat av forskarsamhället som av en bred läsekrets. Han har under fyrtio år rapporterat om såväl stora genombrott som mänskliga öden, i ljuset av forskningens framsteg och misstag. Inte minst inom medicinbevakningen har Åke Spross länge varit bland de allra främsta i landet.

Med den avgörande betydelse som vetenskapen har idag så kan man bara hoppas på att flera dagstidningar följer Upsala Nya Tidnings exempel och bedriver en seriös vetenskapsbevakning.”

Priset är på 100 000 kronor och delas ut för vid IVA:s akademisammankomst den 3 juni.

Lyssna på en intervju med Åke Spross i P4 Uppland med anledning av priset.