Välkommen till SMVJ årsmöte den 23 mars 2021!

Årsmötet hålls enbart via zoom och börjar kl. 18.30.

Det följs omkring kl. 19.00 av gästföreläsaren Henrik Brändén.

Vår tidigare medlem, Henrik Brändén, berättar då om sina erfarenheter av hur media och sociala media förmedlar information om corona.

Hans facebooksida blev under 2020 ett forum för många frågor om corona och ofta även kring immunologi. Detta ledde till att han skrev artiklar, deltog i SvD-podd och skrev en bok om immunologi och corona.

Agenda för mötet, möteshandlingar och zoomlänk har skickats ut via mejl.

Väl mött!

Styrelsen