Välkommen på seminarium om hot och hat den 7 april 18.30

Hanna Andersson, projektledare Medieinstitutet Fojo, föreläser om hur man kan hantera hot och hat i arbetet. Hon kommer att prata om:

  • Lägesbild kring journalisters utsatthet för påverkan som hat, hot och trakasserier under arbete i Sverige.
  • Vem /vilka som står bakom och hur de gör.
  • Hur du som anställd/frilans kan hantera situationen när krisen kommer.
  • Tips för hur du kan höja din beredskap innan du blir utsatt

Den som vill ha presentationen från mötet kan mejla Anna Norberg på vetenskap@telia.com