Välkommen på SMVJ:s årsmöte den 22 mars

Välkommen på årsmöte den 22 mars klockan 18.
Plats: Gamla stan, Stockholm. Sveriges Tandläkarförbunds lokaler på Österlånggatan 43.

Årsmöteshandlingar skickas separat. Formalia och tidigare protokoll finns under fliken ”Om föreningen”

Se till att du har betalat din medlemsavgift för 2022 för att ha rösträtt på mötet. (Medlemsavgiften är 300:-/år från och med år 2020 och betalas in till SMVJ, plusgirokonto 66 35 95-7. Skriv in namn och e-postadress vid inbetalningen.)

Vi  kommer även att ordna möjlighet att delta via Zoom. Meddela om du vill delta via zoom till: vetenskap@telia.com.

Efter årsmötet får vi lyssna till Dan Larhammar på ämnet ” Kommer Covid-19 att stärka vetenskapsjournalisterna ställning?

Dan Larhammar föreläser för oss om problemet med vetenskaplig desinformation och möjligheterna att upptäcka den. Han kommer bland annat att berätta om en satsning som de europeiska vetenskapsakademierna gör för att bemöta vetenskaplig desinformation, med förslag till åtgärder som både forskare och journalister kan vidta. I föreläsningen reser han också frågan om det enorma intresset för forskning kring covid-19 kan hjälpa till att stärka vetenskapsjournalisternas ställning.

Kort om föreläsaren:

Dan LarhammarDan Larhammar är apotekare, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, ordförande (preses) i Kungliga Vetenskapsakademien och sedan årtionden aktiv kritiker av pseudovetenskap. Kuriosa: han blev i rapporteringen kring Nobelmiddagen 2018 också känd som gästen som en servitör spillde mat på.

Dan Larhammar (Foto: Mikael Wallerstedt)