Ännu tid att anmäla sig till studieresan i Estland. Halva reskostnaden betalas.

Det finns fortfarande tid att anmäla sig till studieresan med EUSJA till Tallinn och Tartu 14–17 maj 2014 med temat ”ICT in Estonia” (det handlar alltså om informations- och kommunikationsteknik).

Modifierade Eusja-regler gäller. Du betalar själv bara hälften av din resa till Tallinn, och är sedan värdorganisationens gäst. Den estniska föreningen för vetenskapsjournalistik står för kost och uppehälle och resorna i Estland.

Anmäl dig före slutet av denna vecka (senast den 13 april 2014) till den svenske Eusjarepresentanten

kaianders.sempler@nyteknik.se

För programmet se nedan.

Studieresa med Eusja till Tallinn och Tartu 14–17 maj 2014