Expertsvar utlyser resebidrag för journalister till ESOF 2014

Expertsvar utlyser resebidrag om sammanlagt högst 50 000 kronor för journalistisk bevakning av Euroscience Open Forum (ESOF) den 21-26 juni 2014 i Köpenhamn, Danmark. Årets övergripande tema är Science Building Bridges.

Vartannat år arrangerar organisationen Euroscience den vetenskapliga konferensen Euroscience Open Forum (ESOF). Konferensen är ett möte för forskare, journalister och andra som är intresserade av dialog och debatt kring forskning. Bland annat presenterar forskare sina senaste rön. ESOF2014 är det sjätte mötet i sitt slag och äger rum i Köpenhamn, Danmark 21-26/6. Konferensen kan beskrivas som en europeisk motsvarighet till den årliga AAAS-konferensen i USA.

Läs programmet för ESOF 2014

Expertsvar, som står bakom utlysningen, vill genom resebidragen göra det möjligt för fler journalister att bevaka forskningsfronten och stärka forskningsbevakningen i svenska medier.

Bakom medietjänsten Expertsvar står Sveriges alla universitet, de flesta högskolor och flera forskningsinstitut tillsammans med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Senast den 2 maj ska ansökan ha inkommit till Vetenskapsrådet. Beslut om utdelning meddelas under maj och namnen publiceras på www.expertsvar.se samt på www.vr.se .

För att ansöka behöver du logga in på www.expertsvar.se. Där hittar du all information som behövs. Om du inte är medlem på Expertsvar ansöker du via www.expertsvar.se.

För mer information:
Ingemar Björklund
tel 08-546 44 225
e-post: ingemar.bjorklund@expertsvar.se