Expertsvar utlyser resebidrag för journalister till AAAS 2015

Resebidrag om sammanlagt högst 50 000 kronor utlyses av Expertsvar för
bevakning av AAAS (American Association for the Advancement of Science´s)
årliga konferens. 2015 hålls konferensen i San Jose, Kalifornien, den 12-16
februari. Temat är Innovations, Information, and Imaging.

AAAS årliga möte är världens största vetenskapskonferens som samlar flera
tusen forskare, journalister och beslutsfattare i ett tvärvetenskapligt
idéutbyte och presentation av spjutspetsforskning. Expertsvar vill genom
resebidragen göra det möjligt för fler journalister att bevaka
forskningsfronten och stärka forskningsbevakningen i svenska medier.

Bakom medietjänsten Expertsvar står Sveriges alla universitet, de flesta
högskolor och flera forskningsinstitut tillsammans med Vetenskapsrådet och
andra forskningsfinansiärer.

Senast den 12 november ska ansökan ha inkommit till Vetenskapsrådet. Beslut
om utdelning meddelas under november och namnen publiceras på
www.expertsvar.se samt på www.vr.se

För att ansöka ska du vara svensk yrkesverksam journalist.

All information om ansökan finns på www.expertsvar.se. Om du inte är medlem
på Expertsvar ansöker du via www.expertsvar.se

Läs mer om AAAS 2015 http://meetings.aaas.org/

Kontakt: Ingemar Björklund, 08-546 44 225;
ingemar.bjorklund@expertsvar.se