S.O.S. – Save Our Soils – seminarium i Malmö 20 maj

Jordens jordar håller på att rinna ut i havet, försuras, försumpas,
försaltas och bebyggas i en takt som gör att minst 50 procent av jordbruksmarken
kommer att bli mindre användbar för odling, eller helt enkelt försvunnit
under betong och asfalt eller blåst eller runnit bort med vind och vatten
inom några decennier. Och detta samtidigt som vi kommer att ha behov av nästan 100 procent mer mat än vi gör av med i dag (äter, slänger och förstör).

FN har utnämnt 2015 till Year of Soils. KSLA, SIANA och Region Skåne uppmärksammar detta med hjälp av några av världens mest namnkunniga forskare på området.

Se inbjudan och läs mer: Invitation-Save-our-soil