Besök Institutet för rymdfysik 10 september

Välkommen att följa med på studiebesök vid Institutet för rymdfysik i Uppsala, tisdag 10 september klockan 17 till 19.

Vi får träffa forskare som berättar om institutets medverkan i flera av den europeiska rymdstyrelsen ESA:s stora projekt för att t.ex. närma sig Merkurius, solen, Jupiter och Saturnus.

Vi får också göra en rundvandring i institutets laboratorium, där bl.a. instrument till olika rymdfarkoster konstrueras.

IRF är en statlig myndighet som bedriver rymd- och atmosfärs-forskning/utbildning och relaterad utveckling i rymdteknik. De har levererat instrument till ett stort antal rymdfarkoster.

Här kan nog finnas uppslag till både raka nyheter och reportage.

Efter besöket har vi gemensam middag för de medlemmar som så önskar (bekostas inte av föreningen).

Anteckna datum redan nu. Vi återkommer med mer information efter sommaren.

Vill du anmäla dig redan nu går det bra att göra det till anna.norberg@telia.com

Med vänlig hälsning och tillönskan om en fin sommar!

Styrelsen