Studiebesök Askölaboratoriet

Den 8:e maj for SMVJ på studiebesök till Askölaboratoriet i Trosa skärgård. En intressant och spännande dag om marinbiologi, i en miljö som man annars inte har möjlighet att besöka.

asköbild

Docent Michael Tedengren och professor Lena Kautsky förklarade varför Östersjön är så mycket känsligare än andra vatten – bl a på grund av det begränsade vattenutbytet genom Öresund. Salthalten blir generellt lägre ju längre norrut man kommer vilket också gör Östersjöns organismer mer känsliga än de som bor i riktigt salta hav.
Vi lärde oss namnen på de vanligaste vattenväxterna, och fick veta varför vi halkade på klippornas hala alger. Och vi kände oss extra tacksamma mot Östersjöns blåmusslor som lyckas rena och filtrera hela havets vattenvolym under ett års tid.

Nyligen disputerade Hanna Oskarsson berättade om överhängande faror med att läkemedelsrester, bl a antibiotika och hormoner, samlas i våra vattenlevande djur och alger. Här hittar du hennes avhandling.

Britta Eklund, expert på gifter från båtbottenfärger, redovisade problemen med giftiga båtbottenfärger. Fortfarande blöder förbjudna TBT-färger ut i havet, och samlas i marken. På båtklubbarna finns gifthalter som är flerfalt högre än i omdiskuterade ”skandalområden” – vem sanerar den jorden? Britta Eklund efterlyste miljöcertifiering av båtar, bättre och mer skräddarsydda bottenfärger – samt ett ökat ansvar för båtklubbarna.
HÄR hittar du enkel info om båtbottenfärger som Britta varit med om att sammanställa och fördjupad info finns HÄR.
En ny vetenskaplig rapport om båtfärgernas inverkan läggs ut HÄR inom kort.

Helena Markstedt, kommunikationschef för nystartade Baltic Eye, berättade om denna storsatsning som ska förena vetenskap och kommunikation för att bevara Östersjön. Bland annat vill man satsa på forskning utifrån de frågeställningar som uppstår i kommunikationen med omvärlden – ett nytt tänk!