Seminarium om näringsmedicinsk behandling vid psykisk ohälsa – Stockholm 12 och 13 juni

Den 12 och 13 juni bjuder Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin, SSOM, in till möte om näringsmedicinsk behandling vid psykisk sjukdom.

SSOM har bjudit in Bonnie Kaplan, professor från Kanada, att föreläsa tillsammans med Julia Rucklidge, professor från Nya Zeeland, och Autumn Stringam från Kanada. Autumn och hennes bror insjuknade ungefär samtidigt i bipolär sjukdom med psykos och de blev de första som behandlades med en specifik typ av brett tillskott av näringsämnen. Behandlingen var framgångsrik och resulterade i den spännande utveckling som dessa tre föreläsare kommer att berätta om.

På mötet kommer även de svenska läkarna Bo Jonsson, Ann Gardner och Mats Humble att tala.

Mötet 12 juni kl 13:00-16:00 på IVA vänder sig i första hand till människor som arbetar inom vård och forskning och mötet 13 juni kl 13:00 till 16:00 i ABF-huset vänder sig till brukare, patienter och anhöriga. För mer information om dessa möten, se länkarna ovan för respektive möte.

Anmälan görs till klas@cederwall.se.