Databaskursen genomförd – nu söker vi ännu smartare

Under en matnyttig kurs på Karolinska Institutet fick 15 SMVJ-medlemmar chansen att fördjupa sina kunskaper i databas-sökning den 19 oktober.

Främst tittade vi på de sökvägar som vi kan nå från våra egna datorer – PubMed, Cochrane och Google Scholar. Andra databaser kan vi bara komma åt kostnadsfritt genom walk-in-use, dvs genom att rent fysiskt ta oss till Karolinska Institutets Universitetsbibliotek och göra våra sökningar härifrån. Vi fick träna på en rad verktyg för att effektivare kunna ringa in vad det finns för studier gjorda inom ett visst ämne, eller om ett visst samband. Bland annat övade vi på den smarta användningen av MeSH-termer.

Tack till våra utmärkta kursledare Susanne Gustafsson och Erika Wiberg!
Kursen avslutades med en trevlig lunch i KIs restaurang.

För dig som inte kunde vara med – här nedan några exempel från innehållet under kursdagen.

¤ PubMed har ett ”googlifierat” sökgränssnitt. För att kunna hitta rätt bland de 25 miljoner publicerade texterna utför vi som användare ”boolska operationer” dvs skriver in AND eller NOT mellan våra sökord för att begränsa eller OR för att bredda sökningen. Vi trunkerar också, t ex protect*, för att få med ordvarianter med olika ändelser. Det finns dessutom en rad avancerade funktioner som kan hjälpa oss att vässa sökningen och minska antalet irrelevanta träffar.
Något som är praktiskt för att kunna bibehålla en löpande bevakning är PubMeds tjänst ”Advanced Search Builder”, där du kan skapa en egen ”Alert”-funktion. Kryssa i ”Create an Alert”, och du får en automatisk bevakning av ”ditt” specialområde. Dock måste du först skapa en inloggning och upprätta ett eget kostnadsfritt konto.

¤ Vill man ha en medicinsk översikt över ett specifikt område är ju en Cochrane-review en trygg källa. Cochrane-databasens artiklar är idag ca 10 000. Den uppdateras en gång i månaden, så de allra färskaste genomgångarna kanske ännu bara finns sökbara i PubMed (där alla Cochrane-genomgångar också finns).
Benämningen ”Protocol” indikerar att det handlar om en pågående, ännu ej slutförd review. ”Ns” betyder att genomgången är uppdaterad sedan publicering (= new search) och ”Cc” att slutsatsen faktiskt ändrats sedan dess (= conclusion changed).

¤ Det finns stora fördelar med att kunna söka via MeSH, Medical Subject Headings, dvs de medicinska ämnesrubriker som varje indexerad artikel i PubMed är ”taggad” med. Speciellt användbart när man är ute efter gamla och nya artiklar som behandlar ett visst område eller ett visst samband, men inte vet vilka sökord man ska ta till för att inte missa någon viktig studie. Vi fick lära oss att söka specifikt med hjälp av MeSH-termerna, som till skillnad från andra sökord inte ska trunkeras, ha citattecken etc, utan kopieras direkt och exakt från MeSH-listan.
Läs mer om MeSH här – du hittar en handledning till vänster på denna sida.

¤ Google Scholar är ett bra sätt att söka på nätet då man är ute enbart efter mer seriöst material om ett visst ämne, t ex vill veta mer om ”bipolar disorder”, men vill slippa att få träff på alla bloggar och diskussionstrådar i ämnet. En fördel med Google Scholar är att även ovanliga kombinationer av ord kan hittas – sökningen inkluderar allt innehåll i texten, även ord som bara förekommer i listor och tabeller.