Stipendium: 200 000 kr för forskning i journalistik

För 2016 utlyser Journalistfonden stipendier för vetenskapliga studier på sammanlagt 200 000 kronor. Varje stipendium är på högst 75 000 kronor.

De utlysta stipendierna kan sökas av journalist som forskar inom områdena journalistik och medier vid universitet/högskola. Stipendierna avser enbart forskningsarbete i anslutning till doktorsavhandling eller inom fyra år efter slutförd doktorsexamen.

Läs mer och sök här.