Välkommen till diskussion med Nätverket för evidensbaserad policy den 21 jan!

Snabba kast och omvälvande beslut har vi sett i politiken under det gångna året. Nätverket för evidensbaserad policy vill att alla politiska beslut ska vara grundade på vetenskaplig kunskap. Hur ska det gå till och hur kan media agera?

Den 21 januari kommer Stella Vallgårda och Magnus Johansson från styrelsen för Nätverket för evidensbaserad policy till oss för att diskutera rationell debatt, saklig argumentation och vikten av en balanserad rapportering om forskning.

Nätverket för evidensbaserad policy grundades under våren 2015, med det primära målet att politiska beslut ska fattas på basis av tillräcklig evidens. Vid varje beslut ska politiker med hjälp av tillräcklig evidens kunna visa att de medel som föreslås är de mest effektiva för det man vill uppnå, anser nätverket. I detta spelar media en viktig roll.

Magnus Johansson är leg. psykolog, arbetar som konsult och föreläsare, bl.a. kring hur människor tolkar information och fattar beslut.

Stella Vallgårda studerar filosofi och statsvetenskap och intresserar sig för frågor som rör rationell och evidensbaserad debatt samt medias roll i hur detta uppnås.

Föreningen bjuder på förtäring.

Tid: Torsdag den 21 jan kl 18:00. Diskussionen startar kl 18:30
Lokal: Ny Tekniks redaktion, Jakobsbergsgatan 22, 9 tr

Skicka ett mejl till styrelsen@smvj.se om du vill närvara!

Varmt välkommen!