Kunskapsseminarium 4 april

Bevakar du nyheter om forskning, medicin och socialtjänst?
Välkommen på seminarium den 4 april!

Att granska forskning och statistik

Tid: Tisdag den 4 april 2017, 9.00-11.45
Lokal: SBU, S:t Eriksgatan 117, hiss till plan 9
Arrangör: SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i samarbete med Sveriges Medicin- och Vetenskapsjournalister, SMVJ (obs – man behöver inte vara SMVJ-medlem för att delta i detta seminarium)
Anmälan: till asa.fagerstrom@sbu.se senast måndag den 27e mars.

Program:
Frukost uppdukad från 8.30

9.00
Välkommen!
Susanna Axelsson, generaldirektör. 5 min.

Att rapportera kritiskt om metoder i vård och socialtjänst
Ragnar Levi, medicinsk informationschef. 20+10 min QA

Koll på p-värde, konfidensintervall och vad som är kliniskt relevant för patienten Konsten att bedöma statistik och olika typer av studier ­ några konkreta exempel.
Karin Stenström och Lotta Ryk, projektledare. 40+10 min QA

Kaffepaus ca 20 min

10.45-11.45

Är den här metoden billig eller kostnadseffektiv? Vad får ett levnadsår kosta?
Pia Johansson, hälsoekonom 20+10 minuter QA

Nätverksmetaanalyser blir allt vanligare, men vad är det för något?
Mikael Nilsson, projektledare SBU. 10+5 minuter QA

För klienternas bästa – vad vet vi om socialtjänstens metoder?
Knut Sundell, sakkunnig socialt arbete. 10+5 min QA

Tack för idag
Ca 11.45