Besök Sveriges största satsningar inom partikelforskning 26 april

Ta chansen att besöka forskningsanläggningarna ESS och Max IV i Lund 26 april!

MAX IV-laboratoriet är Sveriges största satsning någonsin på forskningsinfrastruktur. Med synkrotronljuset som skapas i anläggningen kan man bättre än tidigare synliggöra material ner på atomnivå. Forskare inom t.ex. biologi, fysik, kemi, miljö, geologi, teknik och medicin har användning av tekniken, vilket ger möjlighet till nya upptäckter och produkter inom exempelvis material, medicin och miljö. Läs mer om MAX IV här.

ESS, European spallation source, är världens mest kraftfulla neutronkälla, som ger nya möjligheter för forskare inom till exempel life science, energi, miljöteknik, kulturarv och fysik. Läs mer om ESS här.
Vi har ett fullspäckat program för vårt besök, och vi får komma in i forskningsanläggningarna och ställa frågor till forskarna på plats.

11.00-12.00 Ankomst/inskrivning ESS Construction Site (Odarslövsvägen 113) + Presentation om ESS och forskningsmöjligheter på ESS – Sindra Petersson Årsköld, Science Advisor
12.00-13.15 Säkerhetsintroduktion + skyddsklädsel, därefter guidad tur på ESS-bygget  – ESS acceleratorchef Mats Lindroos guidar runt på bygget och berättar om acceleratorn och resten av forskningsanläggningen.

13.15-14 Lunch på ESS site office

14.00-14.15 Transfer till MAX IV
14.15-14.30 Ankomst och inskrivning MAX IV
14.30 – 15.15 Introduktion – så fungerar MAX IV (seminarierummet ”MAX III”)
15.15-16.30 Rundvandring i experimenthallen och besök vid olika strålrör (experimentstationer).

Föreningen står för resor mellan anläggningarna och bjuder på lunch. Resan till Lund betalar du själv.
Välkommen med din anmälan senast den 12 april.

För SMVJ:s styrelse/Anna Norberg